- Bydlení IQ - http://www.bydleni-iq.cz -

Rekonstrukce zahrady

Lenka Vyhnálková / LIVING IN GREEN
Zahrada s koupacím jezírkem je využita nejvíce přes léto. Atraktivní je ale také v zimě, kdy ze závějí vystupují trsy různobarevných rostlin.

*

Rekonstrukce stávající zahrady bývá vždy velkým oříškem, proto se nová majitelka domu rozhodla využít zkušeností zahradních architektů. Vzrostlé zahradě, skýtající překrásný výhled na pohoří Brd, dominoval bazén
s podchozím zastřešením. Kromě něj byla v zahradě obvodová zeleň tvořená souvislým porostem thují. Představa nové obyvatelky domu byla vytvořit přírodě blízkou zahradní úpravu s koupacím jezírkem. Druhý požadavek byl na odstranění stávajícího bazénu, jehož zastřešení hyzdilo výhledy z terasy domu.

Pro vybudování koupacího jezírka jsme zvolili místo původního bazénu. Betonová vana bazénu potom byla využita jako základ hluboké koupací zóny. Jelikož se pozemek mírně svažuje, podél nového jezírka byla vystavěna opěrná zídka, která umožnila vyvýšení celé hladiny o třicet centimetrů oproti původní výšce. Do kamenných kapes v zóně mělké vody byly osázeny vodní rostliny napomáhající přirozené filtraci vody. Veškerá technologie k provozu jezírka je umístěna pod dřevěným molem, které slouží ke slunění a relaxaci.

Přívod vody do jezírka zajišťuje uměle vytvořený potok. Jeho koryto jsme situovali do úzkého pásu zahrady podél domu. Pozemek je v těchto místech stinný, doprovodnou vegetaci tu tvoří výsadby rododendronů, azalek a vlhkomilných rostlin.  Potok tudy díky přirozenému spádu stéká do jezírka,
a tvoří tak příjemnou zvukovou kulisu. Tekoucí vodu lze překonat po můstku
z velkého kamenného šlapáku.

Ze stávajících rostlin byly v zahradě zachovány obvodové thuje, které nyní tvoří uniformní pozadí barevně kvetoucím keřům. Velký důraz byl kladen na osázení stálezelenými a jehličnatými dřevinami, které mají v zahradě celoroční působivost. Díky nim a porostům okrasných travin je zahrada atraktivní
i během zimních měsíců.

Plocha zahrady 422 m2, plocha koupacího jezírka 63 m2.

Autorská zpráva
Foto archiv autorky