Trvale krásná řešení dlažeb

22.10.2013 Materiály a technologie

Při vytváření veřejných prostorů, ale i menších soukromých ploch se stále častěji využívají velkoformátové desky. Stávají se samozřejmou součástí kvalitní moderní architektury.

*

Komerční prezentace

*

Pro velkoformátové desky hovoří jak estetické hledisko, tak i praktické důvody. Díky svým rozměrům desky opticky otevírají prostor, a náměstí nebo pěší zóny tak působí velkoryseji. Navíc jsou velké desky pohodlnější pro chodce, poskytují dokonale rovné plochy pro umístění venkovního sezení u restaurací nebo zahradního nábytku ve vlastní pobytové zahradě. Nezanedbatelnou výhodou je také snadnější údržba v čistotě.

Aby však takové pojetí prostoru splnilo vysoké nároky architektů a uživatelů
i po letech provozu, návrh a realizace vyžadují speciální pečlivost. Zvláště
v případech, kdy se u veřejných ploch předpokládá dopravní zatížení parkováním nebo zásobováním obchodů. Zatížení nákladní nápravou o váze 10 tun není žádnou vzácností.

Při volbě konkrétních produktů hrají často hlavní roli jen design a cena, zkušený projektant ale posuzuje také vlastnosti vhodné pro potřebnou funkci, sází na ověřenou kvalitu a důvěru ke známé značce. Ne každý výrobce totiž dokáže naplnit jeho představy o kvalitě desek a perfektním provedení realizace. K zajištění trvale krásného řešení z velkoformátových desek je bezpodmínečně nutné dodržet velmi náročné technické parametry, jako je například pevnost v tahu a ohybu, nebo minimální tolerance v rozměrech. V současné době se takové požadavky daří plnit jen malému počtu výrobců velkoformátových desek. Pro ně naopak bývají vysoké nároky velkou výzvou.

*

Společnost GODELMANN dodala v uplynulých letech velkoformátové desky na nejrůznější projekty po celé Evropě i v zámoří, realizovala cca 1,5 milionu m2 položených velkoformátů. Získala tedy bohaté zkušenosti jak ve výrobě, tak
i při pokládce. Vedle výroby vysoce kvalitních desek nabízí také komplexní školení a bezplatné poradenství, „průvodce“ projektem i spolupráci s externími odborníky.

Pokládka velkoformátových desek je speciální způsob stavby, kde jsou požadavky na horní vrstvu podstatně vyšší než u běžných dlažebních systémů. Přesné dodržování tolerancí rozměrů je mnohem důležitější, protože odchylky ve výšce nelze u velkoformátových desek dodatečně upravit vibrací jako u běžné dlažby. Odborníci doporučují používat kalibrované desky, které navíc disponují ochranou proti posunutí.

Norma pro toleranci tloušťky stanovuje rozdíly výšek ± 3 mm, což v nepříznivém případě znamená až 6 mm. Firma Godelmann nabízí
u kalibrovaných desek odchylku pouze ± 1 mm, tím se odchylka sníží na maximálně 2 mm, a to u formátů až do rozměrů 120 x 120 cm při výšce desek 12, 16 a 20 cm. Pro dokonale rovné plochy tak vznikají nejlepší předpoklady.

Další podmínkou pro dosažení perfektního výsledku je dodržování správných pravidel pokládky. Také zde nabízí Godelmann své poznatky z mnohaletých zkušeností, při jednáních nad projekty, na školeních a přednáškách upozorňuje na důležité zásady. Například základním předpokladem pro přesné dodržení předepsaných šíří spár je dimenzování tolerance délek a šířek desek.

Přesnost při pokládce, ale také vyloučení následného poškození desek pomáhají zajistit různé podpůrné prostředky. Vlivem rozdílného zatížení dopravou se desky mohou časem posunout a poškodit. Společnost Godelmann vyvinula systém proti posunutí, který je doplněn zemními kotvami „Verschi“. Tento systém vznikl ve spolupráci s Technickou univerzitou Drážďany a je patentově chráněn. Byl milionkrát testován a v praxi se velmi osvědčil.

*

Pokládky velkoformátových dlažeb by měli provádět jen školení, zkušení
a zodpovědní pracovníci. Časová tíseň, která bohužel špatným plánováním na stavbě běžně vzniká, ke kvalitnímu výsledku nepřispívá. Právě tak se na výsledném vzhledu veřejných prostorů nepříznivě podepisují i výběrová obchodní řízení, jejichž kritériem je pouze cena bez ohledu na kvalitu.