Inteligentní dům

26.07.2013 Materiály a technologie

Pokud si kladete otázku, co je inteligentní dům a proč bychom se o něj měli zajímat, možná v následujícím článku najdete odpověď.

*

Pod pojmem inteligentní dům rozumějme souhrn všech moderních technologií, které mají za cíl zautomatizovat chod domácnosti. Řečí „prostých smrtelníků“ je to malý počítač, který řídí elektronické spínače (tzv. relé), a ty pak spínají téměř cokoliv, co můžeme ovládat manuálně. Systém však umí ovládat i řadu dalších zařízení, se kterými může komunikovat nepřímo prostřednictvím počítačové sítě, případně jinými sofistikovanými způsoby. Dnešní inteligentní systémy v sobě zahrnují taktéž multimediální centrum.

Ani při využití vzdáleného ovládání se meze nekladou, a proto takřka vše, co můžete ovládat manuálně, lze za použití elektronických spínačů a motůrků ovládat i vzdáleně…

Tento systém si klade nelehký úkol, šetřit váš čas, prostředky, energii, zvýšit bezpečí, zkrátka usnadňovat a zpohodlňovat život lidem, kteří dům obývají. Jak se v dnešní době zrychluje svět, náš život a vše kolem nás, kladou si lidé stále větší nároky na věci, se kterými se každý den setkávají. Chytrý telefon, automobil, pračka, lednička, televize, to vše je dnes již běžnou záležitostí. Inteligentní dům (také chytrý dům nebo digitální domácnost) se začíná do povědomí širší veřejnosti zapisovat teprve v posledních letech, nutno ale podotknout, že zažívá obrovský boom.

Inteligentní dům využívá technologií, které se nám v automobilech zdají běžné (ovládání klimatizace nebo elektronické stahování oken), v domácnostech jsou však prozatím spíše výjimkou. Největší devizou celého systému je ale především optimalizace vytápěcích a rekuperačních zařízení; díky nim se výrazně snižují náklady a nezatěžuje se životní prostředí. Další významnou funkcí je dálkově ovládaný zabezpečovací systém umožňující online přístup ke kamerám a veškerým čidlům na dveřích a oknech. Na spotřebě energie se podílí nemalým dílem také osvětlení – i provoz osvětlovací soustavy dokáže inteligentní systém sladit s vašimi aktuálními potřebami, ať už formou časových režimů, automatickým rozsvěcením a zhášením, nebo případně reakcí na přítomnost v místnosti. Kromě toho poskytuje systém také vedlejší (spíše komfortní) funkce, které dnes považujeme za standard – jedná se např
o ovládání z tabletu, automatická obsluha žaluzií a vrat, případně i nastavení automatických změn. Například systém sám ztmaví světla a zatáhne žaluzie při promítání filmu.

Samotná instalace systému nemusí nutně znamenat zásah do interiéru či stavebních konstrukcí. Klasické kabelové provedení sice vyžaduje vedení veškeré kabeláže specifickým způsobem, je zde však i možnost bezdrátové varianty, která při správném návrhu plně nahrazuje klasické „drátové“ provedení. Prvním krokem pro instalaci zařízení je projekt, který určuje celkový rozsah, a také postup při jeho realizaci.

Při montáži elektrických rozvodů prováděných v rámci hrubé stavby nebo rekonstrukce jsou zavedeny také kabely umožňující komunikaci veškerých zařízení. Ke komunikaci lze v určitých případech využít i stávající rozvody strukturované kabeláže.

Takzvaným mozkem neboli srdcem je centrální systém, což je elektronické zařízení, které je zamontováno skrytě před zrakem uživatele, případně může mít i designovou podobu – např. staršího DVD přehrávače nebo počítače. Společně s dalšími zařízeními tvoří řídicí systém, do něhož jsou zapojena veškerá zařízení, která jím chceme ovládat.

Celé ovládání se soustředí do jednoduchého a intuitivního menu, to může být promítáno v televizi nebo na jakýkoliv jiný druh displeje. Ovládá se dálkovým ovladačem, mobilním telefonem, počítačem anebo v poslední době také iPadem. Vzdálený přístup znamená ovládání odkudkoliv, kde je internetové připojení, uživateli umožňuje provádět veškeré pokyny ze zaměstnání nebo na dovolené. Ve vyspělejších zemích, jako jsou USA, Německo, Švýcarsko nebo Švédsko, se systémy dálkového ovládání staly samozřejmostí a pevnou součástí běžného života. V České republice si své místo teprve budují, ale v posledních letech přestávají být výsadou bohatých lidí, postupně si nacházejí své místo v domácnostech širší veřejnosti. O rozmachu této nové technologie a její budoucnosti svědčí také otevření oboru Inteligentní budovy v roce 2009 na fakultách ČVUT.

David Kozák
Foto
Synergis a Bouwfonds

*

Autor pracuje ve firmě Synergis, s.r.o., která se specializuje na technologie inteligentních domů.
www.synergis-int.com