Byty bez bariér

05.06.2014 Interiéry

Přestože v normách jsou zaneseny předpisy zaručující bezbariérový přístup do veřejných prostorů, život lidí upoutaných k vozíku někdy nejvíce komplikuje vlastní domácí prostředí.

*

Občas vidíme v metru nebo na ulici skupinku mladých lidí ze zahraničí, mezi kterými se zcela přirozeně pohybuje kamarád na vozíčku. Jeho začlenění do společnosti je samozřejmé.
Zřejmě bude ještě nějakou dobu trvat, než si také u nás uvědomíme, že tito lidé nestojí o soucit, nebo dokonce o život v ústavu. Chtějí žít plnohodnotně jako ostatní, mít svoji práci, rodinu, přátele. Zvláště v dnešní době by to neměl být problém – stále větší počet pracovních postů představuje sezení
u počítače, kde zdravé nohy nejsou žádnou výhodou. Lidé po úrazu navíc získávají charakterové přednosti, pro které mohou být nepostradatelnou součástí prosperující firmy: zodpovědnost, trpělivost a houževnatost. Dokážou se o sebe sami postarat, jen k tomu potřebují upravit zařízení interiéru.

Stavební úpravy bytu
Pro pohyb po bytě je nejdůležitější volný průjezd. Vozíček projede bez potíží dveřmi bez prahu, nebo s prahem vysokým 2 cm. Dveře musí mít otvor široký alespoň 80 cm, a to i do koupelny a na WC, kde se běžně používají šířky 60 cm. U vstupních dveří ještě nezapomeňte na panoramatické kukátko ve výšce očí sedícího člověka.
V každé místnosti počítejte s možností otáčení, složité couvání může zbytečně namáhat a zdržovat. Pohodlné otočení vozíčku potřebuje volný prostor ve tvaru kruhu o průměru alespoň 150 cm. Pokoje tedy nesmí být přeplněny nábytkem, vozíček musí bez komplikací zajet především k lůžku, ke sprše
a klozetové míse, kam se člověk z vozíčku přesouvá. Velkou oporou jsou mu pevná a sklápěcí madla, která přesun usnadní.
Oproti běžným bytům je na podlahovou plochu nejvíce náročná koupelna, kterou je vhodné spojit s toaletou. Musí mít dostatečně volný prostor na otáčení, vedle WC a sprchy potřebuje prostor na vozík široký alespoň 80 cm. Sprcha nemůže mít vaničku (výškovou bariéru), řeší se tedy spádováním podlahy a odpadem do guly nebo žlábku. Baterie se umístí ve výšce dosažitelné ze sedu, na sousední stěně je připevněno sedátko (nejlépe sklápěcí, aby sprchu mohli používat také ostatní členové rodiny). Na našem trhu už jsou k dostání speciální plochá umyvadla, pod která vozík bez potíží zajede, se snadno dostupnou baterií. Také zrcadlo je umístěno v nižší poloze a nakloněno. Každý předmět musí být z vozíčku snadno přístupný, na vše se musí dosáhnout z pozice vsedě. Na obrázcích najdete potřebné rozměry.
Podobné zásady při zařizování koupelny platí také pro byty starších lidí
s omezenou pohyblivostí, jen nejsou tak náročné na plochu, odpadají prostory pro pohyb vozíku.

Obytný prostor s kuchyní
Život rodiny se točí kolem kuchyně a pro člověka na vozíčku je právě vaření bez cizí pomoci tím základním předpokladem samostatného života. Stejně jako v koupelně je tu zapotřebí prostor pro otáčení vozíku a snadný přístup ke všem předmětům. Zvláštní pozornost se musí věnovat spotřebičům, kde hrozí úraz popálením – sporáku a pečicí troubě. Trouba musí být nad úrovní pracovní desky, ohýbání k horkým pekáčům je z vozíčku téměř nemožné.
Výška pracovní desky je stejná jako u jídelního stolu (73-75 cm), odpovídá práci vsedě, přesah desky nad spodními skříňkami musí být větší než obvykle, aby se pod něj nohy sedícího vešly, dobrou pomůckou jsou tu různé výsuvné desky. U horních skříněk musíte dosáhnout i na zadní části nejvyšší police, což jejich výšku a obsah značně omezuje. Na fotografiích je zřejmé řešení horních skříněk s otáčivými policemi, kde se pouhým otevřením dvířek police samy vysunou do prostoru a veškeré uložené předměty jsou snadno dosažitelné. Jiný typ skříněk má celý prostor s policemi výsuvný směrem dolů.
Pohodlné stolování mohou komplikovat nohy menšího jídelního stolu, mezi které vozík nedokáže zajet. Sklápěcí stolek nejenom nohy nepotřebuje, ale navíc se po skončení oběda či večeře celý prostor místnosti uvolní pro jiné činnosti. V menších bytech je takové řešení vhodnější než používat jeden velký stůl pro stolování i práci, protože pro člověka na vozíčku je obtížnější před každým jídlem přemísťovat pracovní věci jinam.
Stejně jako v jiných bytech je příjemné mít kuchyň propojenou s obývacím pokojem, pro pohyb vozíku je sdružený obytný prostor výhodný také z hlediska jednoduché návaznosti jednotlivých funkcí. Nemusí se stále projíždět dveřmi, větší místnost se lépe zařizuje, aby zůstalo dost místa na otáčení vozíku. Vedle oblíbeného křesla či pohovky se také musí počítat – stejně jako u postele – za zajetím vozíku do těsné blízkosti. Při výběru křesla si raději už v obchodě vyzkoušejte, zda umožní snadné přesednutí z vozíku. Ne každé područky budou bezpečnou oporou.
Současné televizory, DCD přehrávače a HiFi technika už mají naštěstí dálkové ovladače, v přijatelné finanční situaci by rodina měla myslet i na další technické vymoženosti, které život na vozíčku značně usnadní – například posuvné dveře namísto otvíravých (to platí také pro dvířka skříní), vypínače s dálkovými ovladači, žaluzie na elektrické ovládání, koupelnové baterie na fotobuňku. Čím méně překážek bude mít doma člověk na vozíčku, tím lépe se obejde bez pomoci druhých a jeho psychiku nebudou zatěžovat zbytečné starosti.

-věk
Foto Jaroslav Hejzlar a archiv