Mateřská škola v Semilech

19.12.2018 Architektura

Robert Jelínek, Jiří Vojtěšek / StudioLIBRE
/ Volné propojení tříd se zahradou je samozřejmostí. Cílem ale bylo bezpečně a bezkolizně se zahradou propojit každou část objektu.

*

Spolupráce: zahradní architektura Andrea Honejsková / statika Zbyněk Šrůtek / koncepce TZB Michal Kadlec.

*

Architektonická projektová soutěž na návrh mateřské školy v Semilech byla od samého začátku skvěle připravena. Lákavé téma, zajímavé místo plné problémů a ve spoustě bodů lehce protichůdné zadání. Byla to výzva, nedalo se nezúčastnit. Máme velkou radost, že mezi celkem 70 návrhy byl náš projekt porotou vybrán a oceněn odměnou.

Návrh jsme založili na důsledné analýze místa a stavebního programu, jehož základním kamenem bylo sloučení dvou samostatných mateřských škol do jednoho objektu tak, aby fungovaly zcela samostatně, přitom měly možnost využívat společné technické zázemí a příležitostně i společenské prostory.
Jednoduchý půdorysný tvar čtverce byl výsledkem dlouhé řady variant, které prověřovaly především efektivitu fungování a správnost typologie ve vazbě na napnutý finanční rozpočet a limity nepříliš velké stavební parcely.

Výsledné dispoziční řešení je přehledné a funkční. Samostatné provozy mateřské a waldorfské školy jsou vůči sobě půdorysně uspořádány do tvaru písmene L, které je do čtverce doplněno blokem společného technického zázemí, kuchyně a prostory pro vedení škol.
Mezi jednotlivými funkčními celky uvnitř objektu vznikl prostor pro požadovanou tělocvičnu /společenskou místnost s přímo navazujícím atriem. Dětem tak přibyl další prostor pro hry, vzdělávání i setkávání s rodiči. Je jen na učitelích, zda se akce uskuteční v interiéru, či v rámci objektem chráněného exteriéru.

Volné propojení tříd se zahradou je samozřejmostí. Naším cílem ale bylo bezpečně a bezkolizně se zahradou propojit každou část objektu včetně vnitřního atria a společenské haly. Snažili jsme se vytvořit dům umožňující volný, ale bezpečný pohyb a maximální svobodu života v něm i okolo něj.
Výsledná neokázalá, čistě funkční forma domu s bezbariérovým provozem je pouze funkční obálkou, které teprve pohyb dětí vdechne pestrý, barevný život.

Řešení zahrady vychází z požadavku oddělit od sebe zahrady obou mateřských školek a jednotlivé části udržet maximálně přehledné. Vznikla tak kompozice terénních valů a sníženin/dolíků obohacených o herní prvky zvolených dle vzdělávacího programu každé ze dvou školek.

Náš projekt se v Semilech nepostaví. Přesto z něj máme stále radost, a těšíme se na další příležitost k návrhu mateřské, či waldorfské školky. Klidně i obou.

Autorská zpráva