Malé náměstí Železný Brod

31.01.2020 Architektura

Jan Hora, Barbora Hora, Jan Veisser / ORA
Rynek a Malé náměstí srůstají v obrovskou plochu v protikladu
k tradičnímu měřítku. Návrh vytváří přirozený veřejný prostor.

*

 

Oslava každodennosti
Okolí Malého náměstí je vzrušující místo. Dominantní kostel v protiváze
k intimnímu měřítku chalup roztroušených v okolí. Místo je bohužel narušeno prolukami. Řešení zastavět vše do původního stavu je lákavé, ale v rozporu se současnými možnostmi i potřebami města. Navrhujeme zástavbu pouze tam, kde pomůže k lepšímu uchopení veřejných prostor, k jejich uzavření
a navození pocitu městskosti. Jedná se o nerušící kulisy definující tu správnou velikost jednotlivých míst. Nová zástavba by rovněž měla pomoci naplnit tato místa každodenním životem.

Hierarchizace míst
Rynek a Malé náměstí dnes srůstá v jednu obrovskou plochu, zcela
v protikladu k jejich tradičnímu měřítku. Jsme přesvědčeni, že i přestože Malé náměstí bylo historicky zastavěno, má dnes svůj smysl. Prostor Rynku
a Malého náměstí od sebe oddělujeme špalíčkem, objektem Chalupy. Rynek se uzavírá. V části u kostelních schodů vzniká intimnější zákoutí. Roubené stavení „Jechovsko“ vysvobozujeme z přímého pohledu. Stále však vykukuje svým vikýřem přes celé Malé náměstí až k Jizeře. Tuto pohledovou osu zdůrazňujeme lávkou přes Jizeru. Malé náměstí jasněji definujeme novostavbou Pětidomku a Deštníku. Malé náměstí je univerzální prázdný prostor umožňující krátkodobé naplnění, nebo jen líné poflakování. Prostor vhodný pro koncerty nebo pro umístění druhé scény při případných divadelních festivalech. V prostoru náměstí omezujeme parkovací stání na dočasná a pro invalidy. Vytváříme parkoviště pro návštěvníky na druhé straně řeky Jizery při druhém konci nové lávky. Lávku chápeme jako vstupní bránu do území. Budou ji rovněž využívat návštěvníci, kteří dorazili na vlakové či autobusové nádraží.
Rynek nejspíše býval malebným místem, dnes je redukovaný na asfaltovou křižovatku. Provoz zde není veliký, asfalt a pruhy vyznačující prostor pouze pro auta ale zabraňují jeho obývání. Navrhujeme změnu režimu na tzv. „shared space“ model, kdy na jednom prostoru funguje v symbióze doprava jak automobilová, tak pěší a cyklistická. Povrchy se sjednotí do jednoho materiálu a jednotné výškové úrovně. Navrhujeme v maximální možné míře použít dlažbu skrytou pod asfaltem. Na všech vjezdech do území se osadí retardéry. Prostor tedy přestane být křižovatkou primárně určenou pro automobily, ale začne být rynkem primárně určeným pro chodce. Průjezd je omezen rychlostí, nikoliv zakázán.

Chalupa
Jsme přesvědčeni, že po kompletní revitalizaci se i díky lávce oblast kolem Malého náměstí stane hlavním těžištěm turistického ruchu, mnohem zásadnější než náměstí 5. května. Proto do nejexponovanější budovy mezi Malým náměstím a Rynkem umisťujeme nové informační centrum s prodejní galerií skla. Dům stojí přibližně ve stopě původních domů v centru památkové rezervace. Hmotově a materiálově reflektuje místní lidovou architekturu.

Dům Deštník
Provozně navazuje na galerii s infocentrem. Dům drží uliční čáru s opěrnou zdí. Nalézá se ve stopě domu, který zde historicky stával. V parteru obsahuje kavárnu, takže zeď už není slepá, v prvním patře pak otvíravou scénu. Ve svahu přirozeně stoupají schody malého amfiteátru. Jeden dům v sobě integruje několik společenských situací, které se vzájemně podporují.

Pětidomek
Doporučujeme získat pozemek č. 19 do obecního vlastnictví. Navrhujeme na něj výstavbu kolonie malých řadových domů, v nejlepší tradici sociálního bydlení (režim prodeje/pronájmu ponecháváme na rozhodnutí města). Uzavíráme tím náměstí ze západu a pohledově eliminujeme nevhodný oranžový objekt restaurace.

Tržiště
Prostor západně od potoka je dnes pouhým parkovištěm, přesto je poměrně rušným místem. Uvědomujeme si nezbytnost parkovacích kapacit v centru města, zároveň si uvědomujeme cenu takového místa. Navrhujeme prostor povýšit na tržiště. Tržiště je navrženo tak, že o nedělích a  svátcích je zahájen prodej, o všedních dnech zde bude nadále možnost parkování. Bude propojeno pěším můstkem se zastávkou na Malém náměstí a současnou myší dírou s nábřežím.

Krytá lávka Housenka
Lávka je navržena jako jednoduchá dřevěná příhradová konstrukce. Tato tradiční typologie je v místních tužších podmínkách nejpraktičtější. Cesta je chráněná vrstvou makrolonu a stínění vytváří prkenný obklad.

Povrchové materiály a sadové úpravy
– budou v maximálně využity žulové kostky nalezené pod vrstvou asfaltu
– v prostoru rynku vydláždění žulovými kameny cca 30 cm x 20 cm
– v prostoru Malého náměstí drobnější žulová dlažba
– přilehlé komunikace – tmavá žulová dlažba
– vysazení jednoho stromu před objektem kavárny a jeviště
– vysazení aleje z pěti stromů na Malém náměstí

Autorská zpráva