Stavební hmoty KVK

Společnost Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., působí v oblasti výroby a prodeje stavebních hmot. Společnost se od roku 1999 rozšířila o maltárny v Košťanech a Dětmarovicích a o závod na výrobu pórobetonu v Trutnově, jehož výrobní aktivity byly v roce 2006 převedeny pod slovenskou společnost PORFIX. Převodem obchodního podílu získala KVK, a. s., akvizici ve společnosti PARABIT TECHNOLOGIES, s.r.o. Souběžně s těmito organizačními změnami byly v Polsku a na Slovensku založeny dceřiné společnosti KVK Slovakia, s.r.o., a KVK Adhesives Sp. z o. o. V roce 2004 rozšířila společnost i původní sortiment speciální stavební chemie. Všechny tyto závody a společnosti tvoří dohromady skupinu KVK Group, centrálně řízenou ze sídla společnosti v Kunčicích nad Labem. Výrobní sortiment zahrnuje maltoviny, omítkoviny, lepidla, spárovací hmoty, sanační a zateplovací systémy, anhydritové potěry, speciální stavební chemii, hydroizolační pásy a asfaltové šindele, mleté vápence a dolomity. Krkonošské vápenky Kunčice, a.s., mají vypracován kompletní servis přepravy:  doprava volně loženého zboží cisternami, doprava paletovaného zboží, doprava kameniva. Společnost KVK, a.s. úspěšně zavedla systémy managementu jakosti a environmentálního managementu. Je nositelem certifikátů ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004, které jsou dokladem vysoké úrovně řízení výroby, dodržované prvotřídní jakosti výrobků a špičkové úrovně péče o zákazníky společnosti. Všechny výrobky jsou testovány a certifikovány Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha.

Provozní závody, a.s.

1. Výrobní závod Kunčice nad Labem

Ve výrobním závodě v Kunčicích nad Labem jsou vyráběny suché maltové a omítkové směsi. Dále je zde zpracováván vápenec z lomu v Černém Dole, ze kterého jsou vyráběny mleté vápence a vápencový písek, který je jednou ze složek SOMS. Ve spolupráci s firmou Lhoist je zde vyráběno bílé vápno hašené CL 90-S. Ve spolupráci s firmou Lhoist je zde vyráběno bílé vápno hašené

2. Maltárna Košťany

Suché maltové a omítkové směsi na bázi křemičitých písků, kompletní sortiment řady Adhesives, tzn. tmely a spárovací hmoty.

T 499 455 503, 739 384 505, F 499 455 500

3. Maltárna Dětmarovice

Základní sortiment suchých maltových a omítkových směsí na bázi křemičitých písků.

T 499 455 552, F 499 455 550

4. Lom Černý Důl

Krystalický vápenec z období siluru, který je unikátní lanovou dráhou dopravován do závodu v Kunčicích nad Labem. Zde je zpracováván pro výrobu SOMS a také rozemílán na jednotlivé frakce a dále distribuován.

T 499 455 400, F 499 455 401

5. Lom Horní Lánov

Vápnitý dolomit z období siluru, drcen na kamenivo o různé zrnitosti. Část produkce je převážena do Mlýnice Vrchlabí a dále zpracovávána na velmi jemně mleté vápnité dolomity.

T 499 455 462, 499 455 463, F 499 455 460

6. Mlýnice Vrchlabí

Mletí vápnitého  dolomitu, který je těžen v lomu  Horní Lánov.

T 499 455 431, 737 208 320, F 499 455 430