Vilové domy Panorama a Perspektiva

11.05.2017 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Martinek
/ Vily v prudkém svahu mají panoramatický výhled na město a okolní zalesněné kopce, atrium na odvrácené straně poskytuje soukromí.

*

Urbanismus, architektura
Vilové domy se nacházejí na pohledově exponovaných pozemcích jižního svahu nad centrem města Luhačovice. Tvoří jedny z prvních objektů nově vznikající obytné enklávy v tomto místě. Poloha domů spoluvytváří horizont okolní krajiny. Z toho důvodu byla věnována velká pozornost tomu, aby měkce kopcovitý reliéf nebyl narušen tvrdým osazením objektů nebo výraznými terénními úpravami.
Koncepce  vychází z myšlenky maximálního zachování původní svažitosti. Docíleno toho bylo rozložením domů do dvou hmot. Jedna těžká betonová, pocitově „vyrůstající“ ze svahu a tvořící platformu pro druhý, převážně zasklený objekt horního podlaží. Sklep je zcela integrován do svahu a je patrný pouze garážovými vraty v zářezu do terénu. Materiálové řešení koresponduje s polohou jednotlivých částí budovy. S terénem svázané přízemí je z pohledového betonu, podlaží je vyzděné a obložené dřevěnými palubkami. Interiérové řešení bylo navrženo pouze v základním provedení, dotvářeno bude později klienty.

Typologie
Vily nemají zcela standardní typologii bydlení. Jsou zamýšleny také jako rodinné penzionky s trvalým bydlením pouze pro dvě osoby. Návštěvníci objektů se uvažují pouze z okruhu příbuzných. Veškeré návštěvní ložnice se nacházejí ve vstupním podlaží, trvale obytná část je ve 2. NP. Tato část se skládá z ložnice v uzavřeném zahradním křídle. Hlavní obytná místnost a kuchyně s jídelnou je v zasklené, oboustranně otevřené části. Na hlavní obytnou místnost navazují terasy. Jedna je s expozicí na město, druhá soukromějšího rázu na straně zahrady. Velkorysost rozsahu teras nahrazuje, vzhledem ke svažitosti, chybějící zahradu. V rámci od města odvrácené části jsou také dvě atria, kde proběhne okrasná výsadba. Ostatní části pozemku v náklonu budou převážně pokryty bezúdržbovou, po povrchu popínavou zelení.  Ve sklepním podlaží se nachází garáž pro jedno auto, prádelna s kotelnou. Sklepní podlaží je interiérově propojeno s 1. NP jako alternativní vstup do domu.

Konstrukce
Vzhledem ke složitosti založení v prudkém svahu byla pro sklep a 1. NP (částečně zapuštěné do terénu) zvolena tuhá betonová stěnová konstrukce. Tato konstrukce je převyztužena proti vzniku trhlinek, proto v zemní části funguje beton jako vodoizolační, v odkryté části je pohledový.
2. NP tvoří vyzděná konstrukce v kombinaci s ocelovým skeletem zasklených částí. Obklad fasády je z palubek sibiřského modřínu, stejný materiál je použit na terasách.

Autorská zpráva
Foto TOAST a archiv autora

*

Lázeňské město Luhačovice se rozkládá v údolí říčky Šťávnice (zvané též Luhačovický potok), je obklopeno strmými zalesněnými kopci Vizovické vrchoviny, z jihu na oblast navazuje CHKO Bílé Karpaty. Město je centrem specifické národopisné oblasti Luhačovské Zálesí. Přestože leží v nadmořské výšce 250 metrů a vrcholky okolních kopců dosahují nadmořské výšky maximálně 672 metrů (vrchol Komonec), je tu patrný podhorský charakter.

Tři kilometry proti proudu říčky Šťávnice byla ve dvacátých letech 20. století postavena přehrada nazývaná Luhačovická nebo Pozlovická. Její prvotní úlohou bylo zadržovat pravidelné záplavy, které pustošily lázně. Časem však převzala i funkci rekreační a nyní slouží hlavně rybářům.

Ve městě se nachází velké množství kaváren, vináren, restaurací a cukrářství. Do Luhačovic se dnes nejezdí jen za léčením, zdejší podmínky uspokojí návštěvníky také turisticky, sportovně i společensky založené. Pro turistiku jsou v Luhačovicích vytvořeny speciální okruhy po okolí s přírodní scenérii. V okolí Luhačovic se nacházejí doklady o příchodu Slovanů na území, zříceniny hradů nebo zámek Serényiů. Ve městě je také sportovní hala, tenisové kurty nebo lázeňské divadlo.

Město má ceněnou urbanistickou a architektonickou tvář podpořenou úchvatným členitým terénem spojených údolí. Na architektonické podobě Luhačovic se podíleli vynikající architekti Dušan Jurkovič, Emil Králík nebo Oskar Poříska. Nesmazatelnou stopu zde zanechal dokonce jeden ze zakladatelů moderní architektury, mezinárodně respektovaná osobnost Bohuslav Fuchs. Vypracoval pro Luhačovice několik územních plánů, podle jeho návrhu byly postaveny penziony Radun, Iva, Avion, Viola a vila Sáva.

Zdroj: Wikipedia