Rodinný dům Vaňov

30.10.2017 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Plánička, Matěj Páral, Bruno Panenka / 3+1 architekti
/ Dům s panoramatickým výhledem na meandr řeky navazuje na příběh původní chatičky, na jejímž místě byl postaven.

*

„Orlí hnízdo“ v prudkém svahu nad údolím Labe si zaslouží pozornost, přestože jde o maličký domek s užitnou plochou jen málo přes 80 m2. Dokazuje, že hodnota architektury nemá nic společného s velkým objemem, předraženými materiály nebo bizarními tvary.
Kvalitní stavba je naopak citlivá ke svému okolí a tradici místa, vstřícná
k potřebám klienta; poskytuje vysoký komfort bydlení i při své skromnosti
a úspornosti. Pokud je navíc ještě přívětivá materiálově a barevně (aniž by se podbízela nějakými líbivými pokleslostmi či zbytečnostmi), má naději získat si sympatie laických stavebníků a být účinnějším spojovacím můstkem mezi architekty a veřejností než vila po všech stránkách „dokonalá“, ale pro laiky cenově nedostupná, myšlenkově těžko uchopitelná a esteticky příliš studená, neosobní.
Profesor Martin Rajniš přirovnává dům k židli, také stojí na čtyřech nohách: „Jedna s dovolením je architekt, druhá klient, třetí stavební firma a čtvrtá je krajina nebo prostředí. Když se sejdou správně všechny čtyři nohy, v tom okamžiku máte šanci něco udělat. Když kterákoliv noha poklesne, tak jsou z toho blbý výtvory. V Čechách dokonce některý nemají nohu žádnou.“
Zajímavé mi připadá, že těch „čtyřnohých projektů“ nacházím mezi malými domky víc než mezi velkými drahými vilami. Nebo se objevují mezi domy, které se musely potýkat s problémy pozemku (úzká parcela, prudký svah, špatná orientace), a přitom je dokázaly proměnit ve výhody. Možná právě složité podmínky a omezený rozpočet vedou k promyšlenějšímu konceptu.

Koncept stavby
Ani domek ve Vaňově neměl optimální stavební parcelu. Místo v prudkém čedičovém svahu je špatně přístupné, svažitá zahrada má severovýchodní orientaci, neumožňuje snadné natočení obytných místností přímo ke slunci. Přesto je prostředí pevnou „čtvrtou nohou“, místo totiž poskytuje nádherné panoramatické výhledy na meandry řeky i okolní zalesněné kopce.
Chatařství a rekreační bydlení má v této výjimečné krajině (kousek od průmyslového velkoměsta) svoji dlouholetou tradici. Na pozemku původně stála malá chatička, kterou postavili klientovi prarodiče, jeho vazba k chatě
i samotnému místu je tedy velmi silná. Nový dům na chatu navazuje umístěním, lehká dřevostavba dokonce převzala i některé tvarové prvky, je jakýmsi novodobým pokračováním jejího příběhu. Stejně jako chata se dům horní hranou zakousává do terénu, aby příliš nevyčníval, naopak do údolí se otevírá širokou terasou na soklu „dřevníku“. Terasu překrývá pultová střecha na čtyřech sloupcích a také zábradlí terasy jednoznačně přiznává svůj vzor.
Zcela novou kapitolou příběhu je horní podlaží domu, reaguje na současné potřeby obyvatel. Odlišuje se barevně; zatímco černý obklad přízemí navozuje dojem „starého“, dvě jednoduché hmoty ložnic jsou obloženy smrkovými palubkami se žlutým a červeným nátěrem. Svěží barevnost je optimistická, přívětivá snad i pro zaryté odpůrce „moderních krabic“. Prosklené propojení obou ložnic navíc osvětluje schodiště a propouští slunce až do obytného prostoru v přízemí.

Dispoziční řešení
Úsporná dispozice vyloučila chodby, téměř celá plocha je využívána pro vlastní bydlení. Přízemí tvoří hlavní obytný prostor s kuchyní a jídelnou, podélnou stranou je vizuálně plně propojený s terasou, přímý výstup na terasu umožňují posuvné dveře v jídelně. Jihovýchodní část přízemí – zádveří se šatnou – navazuje na kryté závětří terasy, severozápadní roh zaujímá koupelna, podél níž stoupají schody do ložnicového patra. Všechny obytné místnosti i terasa jsou nasměrovány na výhledy do údolí, obytný prostor
a terasu přisvětlují střešní světlíky, ložnice zase získávají slunce okny orientovanými k dalším světovým stranám.

Stavební řešení
Lehkou nosnou konstrukci tvoří dřevěné rámy typu two-by-four z jednotného profilu fošen 60/140 mm. Osová vzdálenost sloupků je max. 625 mm. Ztužující železobetonová stěna uvnitř dispozice domu je z pohledového betonu tl. 200 mm. Stropy jsou dřevěné trámové, profil trámů 100/220 mm v osových vzdálenostech 500 mm, shora jsou zaklopeny bedněním z desek OSB tl. 22 mm. Obvodový plášť domu je řešen jako difuzně otevřený. Okna jsou dřevěná Euro profil 68 s izolačním dvojsklem, prosklená stěna do terasy je
z hliníkového systému Reynaers s izolačním dvojsklem.
Navržený topný systém je teplovodní s nuceným oběhem a uzavřeným topným systémem s teplotním spádem pro podlahové vytápění. Zdrojem tepla je elektrický kotel.
Podlahy v obytných místnostech jsou dřevěné lamelové, v koupelně je epoxidová stěrka, v technické místnosti (šatně) je keramická dlažba.

*

Zastavěná plocha 113 m2, užitná plocha 80,5 m2.
Dům byl navržen jako rekreační objekt s možností celoročního pobytu pro dvě osoby. V současnosti už slouží jako trvalé bydlení, aniž by svým vzhledem narušil ráz okolní krajiny s převahou drobných chatek nebo rekreačních domů.

Věra Konečná
Foto Pavel Plánička

*

*

*

*

*

*

*

*