Rodinný dům v Dolních Chabrech

04.10.2017 Individuální bydlení, Rodinné domy

Petr Kolář / ADR
/ Domek na minimální parcele využívá veškerou plochu pro bydlení
a obytné atrium, které si chrání své soukromí.

*

Domek na rohové svažité parcele o extrémně malé ploše 190 m2, která byla maximálně využita – zastavěná plocha činí 110 m2. S ohledem na charakter pozemku a na funkční požadavky včetně energetické a ekonomické nenáročnosti bylo zvoleno řešení, jehož výsledkem je nepodsklepený přízemní objekt, zahloubený ze dvou třetin do svahu a pokrytý zelenou střechou. V maximální míře je otevřený do atria, které vzniklo po odstranění zeminy.

Jednoduchá podélná dispozice s koupelnou, WC a kuchyní co nejblíže vchodu, s centrální společnou částí, dvěma ložnicemi a přilehlou pracovnou sleduje ideu plynulosti, přehlednosti, osovosti a sepětí s exteriérem.

Konstrukce: ŽB stěny s PVC izolací a dřevěným obkladem, stropy dřevěné, příčky SDK, zatravněná střecha. Materiály: smrkové palubky namořené bílou lazurou, okna dřevěná.

Autorská zpráva
Foto Pavel Štecha

*

Na hranicích pozemku

Jeden z nejmenších domů současné architektury zastavuje celou parcelu až po její hranice, a tím si uvnitř vytváří zahradu chráněnou před pohledy zvenčí. V obou případech by respektování dnešních předpisů (OTP) na tak malém pozemku výstavbu domu vlastně znemožnilo.

Vytvoření soukromého dvora bývalo typickým znakem tradiční venkovské zástavby. Domy se logicky stavěly na hranicích parcely, obytnými místnostmi se otevíraly do vlastního dvora a svými zády vytvářely soukromí sousedním domům.

Současné OTP striktně požadují  vzdálenost 3 m od hranice pozemku. Požadavek má svůj původ v „zahradních městech“ (ve vilové zástavbě
s velkými pozemky), ale ve venkovské zástavbě doslova způsobil zmatek. Nemůže vyhovět ani hustější zástavbě nových obytných souborů. Zahradu menšího pozemku dům rozbíjí na malé nevyužitelné plochy a prostor pro pobyt v obytné zahradě je pak minimální. Do oken obytných místností i na zahrádky si sousedé navzájem vidí – příhodný je termín „paneláky naležato“.

Kontakt s terénem, ochrana soukromí a respektování měřítka jsou mnohem závažnější požadavky pro zakomponování novostavby do stávající zástavby než například šikmá střecha, jejíž původní funkce (skladování sena a tepelná izolace obytného přízemí) už dávno ztratila smysl. Přesto se dům s plochou střechou, běžný už před 80 lety, dnes na venkově často nepovoluje, zatímco „rozbití zahrady“ a ztráta soukromí jsou povinné.

Domek v Dolních Chabrech je skvělým příkladem, jak lze hodnotné bydlení postavit na minimální ploše, když se podaří rozumný projekt na stavebním úřadě prosadit. (Paradoxní byl v tomto přístup sousedů, kteří tehdejšímu majiteli-architektovi doporučili, aby příště na architektovi nešetřil.)

-věk