Rodinný dům Svojetice

09.09.2021 Individuální bydlení, Rodinné domy

David Mateásko / Studio M.A.D.
/ Dům je koncipován jako jednopodlažní stavba dvou k sobě navzájem kolmých křídel – společenského a soukromého provozu.

*

Projekt navrhuje na pozemku investora novostavbu rodinného domu. Pozemek se nachází v obci Svojetice a má výrazný podélný tvar severojižní orientace. Na pozemku se v současné době nachází zahradní centrum s provozním objektem (obojí je v majetku investora). Pozemek je napojen na všechny dostupné sítě veřejné infrastruktury.

V jižní části parcely dojde k oddělení cca 1440 m2 pozemku, který bude určen k výstavbě novostavby rodinného domu. Vzhledem k okolí (zahradní části parcel stávajících rodinných domů a pozemky, které nejsou určeny k výstavbě) byla zvolena varianta jednopodlažní stavby, která nebude své okolí rušit výraznou niveletou.
Místo pro výstavbu rodinného domu bylo vybráno při severní / vstupní části pozemku. Toto umístění dá vyniknout budoucí zahradě v jižní části s výhledem do okolí, které již není určeno výstavbě.

Navržený rodinný dům je koncipován jako jednopodlažní stavba dvou k sobě navzájem kolmých křídel. Tato křídla vyjadřují i vnitřní dispoziční oddělení provozu společenského (obývací část s kuchyní) a soukromého (ložnice).

Společenská část obývacího pokoje je oproti ostatním prostorům v domě
i mírně převýšena, aby se tak prostorově zdůraznila její významná funkce
a pozice ve vnitřním organismu domu.

Obě křídla se uzavírají minimem otvorů k vstupní a okrajové části pozemku,
a naopak se otevírají do „vnitřního“ prostoru zdůrazněného pobytovou terasou. Směrem k terase je navrženo množství francouzských oken, která umožňují kterémukoli prostoru domu přímý kontakt s terasou a zahradou.

V exteriéru jsou obě křídla vyjádřena odlišným materiálem a architektonickou skladbou jinak vysokých hmot. Z materiálového hlediska je navržen dřevěný obklad v kombinaci s fasádními deskami nebo fasádním omítkovým systémem. Některé výrazné architektonické prvky jsou zdůrazněny výraznější barevností. Dům je konstrukčně koncipován jako dřevostavba.

Zastavěná plocha 190 m2, užitná plocha 155 m2.

Autorská zpráva
Foto Robert Žákovič

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*