Rodinný dům Střekov II

22.10.2010 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Plánička, Matěj Páral, Bruno Panenka / 3+1 architekti
Spíše než na okolní stavební směs navazuje dřevostavba na individuální výraz místních víkendových domů a chat.

Dům vyrostl na strmé parcele (převýšení cca 17 metrů) v horní části ústecké čtvrti Střekov, na rozplývavém rozhraní města a volné krajiny. Severo-jižně orientovaný stavební pozemek se zbytky starého ovocného sadu leží ve IV. zóně CHKO České středohoří.

Řídká zástavba v nejbližším okolí je různorodého charakteru, měřítek a kvalit (řadové domy „okály“, rodinné domy a chaty různého stáří).

Každodenní život a potřeby stavebníka, limity území a pozemku a náš silný dojem z místa byly základními stavebními kameny návrhu.
Charakterem domu, použitou konstrukcí, materiálem a způsobem návrhu přitakáváme individuálnímu výrazu víkendových domů a chat (několik dobrých příkladů je v blízkém okolí) spíše než čemukoliv jinému v okolní stavební směsi.

Plocha pozemku 1272 m2, zastavěná plocha 116 m2, užitná plocha 163 m2.

Autorská zpráva
Foto Jan Vaca, Lubomír Fuxa a archiv autorů

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*