Rodinný dům Střekov I

21.10.2010 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Plánička, Matěj Páral, Bruno Panenka / 3+1 architekti
Tři výškově vzájemně posunuté části kopírují sklon pozemku. Člověk v domě vnímá zahradu kolem i otevřený výhled do údolí.

*

Urbanistické řešení

Nesnadný přístup a severně orientovaný strmý pozemek (převýšení 26 m), byly základními limitujícími podmínkami návrhu.

Vzrostlý ovocný sad (jabloně, slivoně, třešně) a široce otevřený výhled na město v údolí dodávají místu výjimečný ráz a kvalitu. Volně rostlá struktura různorodé zástavby se v této okrajové části města rozvolňuje a parcely s trvale obydlenými rodinnými domy se prolínají s pozemky, na kterých stojí víkendové domy a chaty.

Dům usazený při horní hraně severní poloviny pozemku je součástí sadu. Nestíněn velkým sousedním domem, a zároveň ještě rozumně dostupný z přilehlé obslužné komunikace.

Architektonické řešení

Svým umístěním, tvarem, konstrukcí, dispozicí a použitými materiály dům reaguje na množství protikladných vstupních požadavků a předpokladů.
Tři výškově vzájemně posunuté části domu kopírují sklon pozemku. Člověk v domě vnímá zahradu kolem opticky i fyzicky. Sad dům pohlcuje.
Výškové úrovně člení dům na ložnicovou, technicko-obslužnou a denní pobytovou část.

Dřevo je v takto komplikovaném terénu vhodným konstrukčním materiálem, a zároveň přirozeně vztahuje dům k zahradě a sadu – měl by tu být „jakoby odjakživa“.

Plocha pozemku 3 003 m2, zastavěná plocha 173 m2, užitná plocha 148 m2.

Autorská zpráva
Foto archiv autorů