Rodinný dům RD 3

14.03.2018 Individuální bydlení, Rodinné domy

Markéta Zdebská / BY architects
/ Štít sedlové střechy se vznáší směrem ke komunikaci, zastřešuje
vstup s parkovacím stáním a přirozeně doplňuje uliční frontu.

*

Situace
Pozemek o malé rozloze se nachází na mírném západním svahu, v příměstské části hlavního města. Dopravní dostupnost přímo do centra je velmi dobrá.

Dům
Vzhledem k velikosti parcely je dům navržen jako dvoupodlažní. Horní patro, ve kterém se nacházejí ložnice, je vysunuto nad terén a opírá se o dvě ocelové nožky. Štít sedlové střechy se svým archetypálním tvarem se tak vznáší směrem ke komunikaci. Zastřešuje vstup a parkovací stání,
a především přirozeně doplňuje uliční frontu. Zbytek horního patra je podepřen nižší ustupující hmotou obsahující obytný prostor a pracovnu, která vyhlíží do ulice.
Na jižní hranici pozemku, u vstupu na pozemek, nový dům komunikuje se starou švestkou, která mu  podává ruku a vítá ho mezi starousedlými domy různorodého vzezření. V hlavní průhledové ose stojí stávající třešeň, která zdobí hlavní obytný prostor a schodiště.
Díky hrám denního i umělého osvětlení se z domu stává živý organismus měnící svou podobu během dne i v průběhu ročních období.
Domu dávají výraz detaily provedené v prostých materiálech až po jemnou fazetu na dřevěných stupních schodiště. Důraz byl kladen na výběr každé mřížky, kličky, vypínače, zvonku či baterie, a to co do typu i konkrétního odstínu.
Kromě zeleného kaučuku, který domem prochází jako spojující prvek, nese dům od hlavy až k patě bílé tóny s drobnými akcenty v černé a šedé. Schéma palety tak tvoří podklad pro život, jehož barevnost vtiskne domu konečnou podobu. Těším se z výsledku a ráda bych poděkovala investorům, bez kterých by dům nemohl vzniknout.

Pozemek 300 m2, užitná plocha 130 m2.
Spolupráce Jan Dobeš, Jana Hajasová, Molo architekti.

Autorská zpráva
Foto Rostislav Zapletal, Tomáš Rasl, Markéta Zdebská

*

*

*

*