Rodinný dům Plecháč

07.07.2010 Individuální bydlení, Rodinné domy

Luděk Rýzner / OK PLAN architects
Dům stojí v blízkosti centra města Humpolce na úzké podlouhlé parcele v mírném svahu o rozloze 430 m².

Stavba respektuje stávající uliční čáru a výškovou úroveň okolní zástavby. Objekt je čtyřpodlažní s posledním podlažím ustupujícím, dispozičně se jedná o dům 4+1 se zázemím, zahradou s venkovním bazénem a přístřeškem na dvě auta.

Kostru tvoří ocelový žárově zinkovaný skelet v rastru 6 x 6 x 3 m. Střechy  jsou ploché, z části ozeleněné a pokryté dřevěným roštem. Obvodový plášť je proveden z pur-panelů tl. 100 mm, z vnitřní části obložených sádrokartonem s betonovou stěrkou a z venkovní části cortenovým plechem tl. 4 mm. Ve spodní části stavby je plášť tvořen lisovaným sklem – Copility. Výplně otvorů otvíravé jsou hliníkové, okna fixní jsou atypická  kovová. Po celé výšce objektu je založeno technické venkovní „jádro“.

V interiéru jsou veškeré nosné konstrukce přiznané (ocelové nosníky, trapézové plechy, betonové tvárnice). Podlahy jsou betonové a dřevěné. Vnitřní schodiště je jednoramenné dřevěné vyvěšené na lankách. Celý interiér je doplněn atypickým nábytkem vyrobeným z MDF desek a typovým sedacím mobiliářem od renomovaných firem.

Na domě jsou aplikovány zásady individuálního, moderního, udržitelného bydlení: pozemek zahušťuje stávající zástavbu; jsou v maximální možné míře použité recyklovatelné  a rozebíratelné materiály vyžadující minimální nároky na údržbu; maximální propojení interiéru a exteriéru,  ozelenění venkovních ploch a střechy; otevřená flexibilní dispozice s velkým důrazem na funkčnost a využitelnost všech ploch, minimalizace chodeb a „hluchých“ míst; nižší pořizovací a provozní náklady, bezporuchové a jednoduché ovládání technických zařízení.

Autorská zpráva
<