Rodinný dům Nad Tejnkou

02.05.2019 Individuální bydlení, Rekonstrukce, Rodinné domy

Jan Schindler / Schindler Seko architects
/ Základní kompozici tvoří historická budova a nový přístavek, obytný prostor navazuje na intimní vnitřní atrium.

*

*

Kontext
V širším pohledu je dům součástí historické domkářské zástavby bývalé osady Tejnka. Celé území bylo vyhlášeno památkovou zónou a je charakteristické poměrně hustou formou zástavby s drobným měřítkem jednotlivých staveb.

Původní stav
Na pozemcích se původně nacházel obdélný objekt o půdorysných rozměrech 15,6 x 5,4 metru se sedlovou střechou. Dříve jednopodlažní stavba z počátku 19. století byla ve dvacátých letech 20. století dostavěna o další patro a krov. Osa hřebene střechy je orientována přibližně v severojižním směru. Jižní hranice pozemku se štítovou stěnou přímo sousedí s ulicí Nad Tejnkou a byla lemována opěrnou zdí, která vyrovnávala výškový rozdíl cca 1,8 metru mezi přilehlou silnicí a sníženým přízemím domu se zahradou. K opěrné stěně byly přistavěny objekty vstupního schodiště a kolny s venkovním septikem. Veškeré původní konstrukce byly ve velmi špatném technickém stavu způsobeném zejména vlhkostí a plísněmi. Opěrná zeď včetně oplocení
a objektu kolny byla vlivem neúnosné dopravní zátěže zcela zničena.

Koncept
Záměrem architektonického konceptu je provedení homogenní třípodlažní vestavby dovnitř historického objektu, navýšení střechy, realizace přístavby podél ulice a snížení dvorní části včetně podezdění nových základů
a odizolování objektu proti zemní vlhkosti. Základní hmotová kompozice je tvořena historickou budovou a novým přístavkem. Objekt přístavby podél jižní hranice je navržen jako kompaktní objekt z monolitického pohledového betonu, jehož plochá střecha výškově kopíruje niveletu přilehlé ulice a vytváří prostor pro parkování a vstup do domu. Téma masivního stavění pokračuje také v rámci historické části domu formou monolitické betonové vestavby stěn, stropů a schodiště, vše s přiznaným povrchem po bednění z nehoblovaných dřevěných prken. Analogicky jsou podlahy provedeny jako strojně hlazené betonové desky.

Dispozice
Vstupní hala vede přímo do prostoru mezipodesty nového dvouramenného schodiště. Úroveň vstupního mezipatra se nachází přibližně v 1/3 výšky pod
2. NP. Přízemí je orientováno kolem intimní vnitřní zahrady – atria – a je koncipováno jako plynulý volný prostor s jídelnou a kuchyní, s návazností na sníženou místnost obývacího pokoje. V horních podlažích se nachází privátní sféra domu s ložnicí, třemi dětskými pokoji, pokojem pro hosta, pracovnou
a dvěma koupelnami. Veškeré místnosti jsou přístupné z dlouhé chodby vedené podél západní obvodové zdi, která vznikla prostorovým prodloužením hlavních schodišťových podest.

Plocha pozemku 228 m2, plocha všech podlaží 301 m2.

Autorská zpráva
Foto Ondřej Polák

*

*

*

*

*

*

*