Rodinný dům nad přehradou

06.10.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Ivana Dombková / I. D. Architektura
/ Přestavbou rekreačního objektu ze 70. let vzniklo moderní rodinné
sídlo s komfortním vybavením a výhledy na přehradu.

*

Devizou původního rekreačního objektu ROH, který patřil místní důlní společnosti, bylo především prostředí – mírně svažitý pozemek orientovaný
k jihu, s krásnými výhledy do okolní přírody: na přehradní nádrž přímo pod zahradou a kulisu zalesněných hřebenů nedalekých Beskyd. Po změnách
v Listopadu společnost objekt prodala, nebyl zaměstnanci efektivně využíván. Nový majitel se rozhodl přestavět rekreační objekt na rodinné sídlo
s komfortním relaxačním zázemím. Dům, odkud už nebude mít chuť se odstěhovat, kde se bude scházet také širší rodina a kde děti při svých návštěvách najdou veškeré pohodlí i soukromí vlastních pokojů.

Technický stav ani architektonická hodnota původní stavby nebyly přijatelné, záměrem projektu tedy bylo zachovat sice půdorys, ale strhnout horní podlaží a postavit nové. Výsledkem měl být dům velkorysých proporcí respektujících daný objem, přitom tvarově jednoduchý a odpovídající současné architektuře. Rekonstrukce se zkomplikovala zjištěním, že základy původního domu byly postaveny velmi nekvalitně. Bylo nutné do stavby zasáhnout tak razantně, že se předpokládaná adaptace změnila v novostavbu.

Dvoupodlažní dům vychází z konfigurace terénu a přirozeně reaguje na polohu na pozemku. Horní obytné podlaží navazuje na přístup ze severní ulice, odkud se dům jeví jako přízemní. Do zahrady se otevírá také spodní, částečně zapuštěné podlaží s relaxačními prostory a vnitřním bazénem. Obě úrovně se uvnitř prolínají otevřeným schodišťovým prostorem, volná dispozice a bohaté prosklení jižní fasády umožňují jak průhledy domem, tak těsné propojení se zahradou a vizuálně také s okolní krajinou.

Na vstupní halu přímo navazuje prosklený schodišťový prostor, už od vstupu se tedy otevírá výhled na přehradu, který je základním motivem všech obytných i relaxačních místností. Druhou průhledovou osu tvoří podélná komunikace obytného podlaží. Prochází centrální obytnou halou a provozně
i pohledově spojuje intimní zónu rodičů (na západní straně dispozice) se střední společenskou částí, schodištěm do spodního podlaží a hostovskými ložnicemi dětí na straně východní. Na komunikaci je volně napojen také hlavní obytný prostor s jídelnou a kuchyní, rozkládá se podél haly a tvoří s ní harmonický duet, do kterého denní světlo prochází ze všech čtyř světových stran. Oba prostory jsou propojeny průhledy a průchody mezi řadou pilířů,
z nichž prostřední je krbem s oboustrannou vložkou; symbolické teplo domova září současně do haly i směrem k jídelně.

Záměrné oddělení ložnicových zón společenskou částí umožňuje rodičům
i dětem dostatečné soukromí, přitom možnost potkávat se podle potřeb
a nálad jednotlivých členů rodiny.

Ke společným aktivitám rodiny slouží nejen stolování či posezení v obývacím pokoji, hale nebo na terase, ale také suterén s velkým relaxačním prostorem. Kromě bazénu, kterého majitel využívá doslova denně, je tu k dispozici spa (menší masážní bazén), řada lehátek nasměrovaných na výhled k jezeru, posilovna, sauna, společenský sál s kulečníkem a vinný sklípek. Relaxační prostor je prosklenou stěnou propojen se zahradou, podobně jako je obytné podlaží provázáno s terasou v patře. Posuvné stěny mohou v létě bariéry mezi interiérem a exteriérem zcela odstranit.

Západní část suterénu navazuje na venkovní parkování, značnou část nadměrných ploch bývalého objektu tu zaujímá velkoprostorová garáž (pro pět automobilů, motorky i kola) a technické zázemí domu. Prostor se využil také pro sezonní šatnu a sklad. Garáž je spojena s obytným podlažím sice „suchou nohou“, ale samostatné schodiště při severní fasádě je zcela odděleno od provozu obytných místností a ústí ve vstupní hale.

-věk
Foto Iveta Kopicová

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*