Rodinný dům Mstišov

04.09.2018 Individuální bydlení, Rodinné domy

Radovan Schaufler, Jakub Roskovec / Schaufler-Roskovec
/ Všechny obytné místnosti domu jsou orientovány směrem na jih
s výhledem do volné krajiny Českého středohoří.

*

Jižně orientovaný svažitý pozemek na okraji podkrušnohorské vesnice nabízí atraktivní výhled na západní část Českého středohoří. Jednopodlažní podélná hmota domu je svou severní stranou částečně zapuštěna do svahu v horní části pozemku, všechny obytné místnosti jsou orientované směrem na jih
s výhledem do volné krajiny. Samostatný přístřešek pro parkování stojí
v blízkosti přístupové cesty, která tvoří jižní hranici pozemku.

Do domu se vstupuje z jihu, ze zádveří vedou posuvné dveře do čtvercového obytného prostoru, jehož součástí je kuchyně a jídelní místo. Na druhou stranu se ze zádveří vstupuje do chodby, podél které jsou řazeny obytné místnosti, na protější straně chodby je v úzkém traktu uspořádáno zázemí domu se dvěma koupelnami a technickou místností.

Tři strany domu zapuštěné do svahu jsou vyzděné ze škvárobetonových tvárnic TESUZ (ponechány bez vnitřních omítek), nosné konstrukce jižního průčelí a ploché střechy jsou dřevěné. Hlavní fasádu rytmicky člení černé dřevěné sloupky. Pravidelně se zde střídá prosklené pole s černými okenními rámy a černě natřenou deskou v nadpraží a plné pole se světlým fasádním pláštěm z vodorovných smrkových lamel bez povrchové úpravy. Stejné lamely jsou použity na posuvných okenicích, které stíní prosklení, tam jsou ale opatřeny černou olejovou lazurou. Kontrastní světlé a tmavé plochy fasády se různě prolínají podle proměnlivého nastavení okenic. Zastínění prosklené stěny hlavního obytného prostoru je řešeno plachtami zavěšenými nad terasou na subtilní ocelové konstrukci.

Plocha pozemku 1 776 m2, užitná plocha 149 m2.
Projekt je z roku 2006, dům byl dokončen v roce 2009.
Spolupráce Jan Ratiborský.

Autorská zpráva
Foto Ondřej Polák

*

*

*

*

*