Rodinný dům Lety u Dobřichovic

27.02.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Martin Rezek / Ateliér Sféra
/ Hmota domu je rozčleněna na tři objemy, nejmenší objem garáže je vysunut až na samou hranici pozemku a stává se součástí oplocení.

*

Parcela pro novostavbu rodinného domu se nachází v intravilánu středočeské obce Lety u Dobřichovic. Pozemek na východním svahu je přístupný z ulice, která stoupá podél jeho severní hranice. Původní zástavba byla rekreačního charakteru s několika solitéry meziválečného funkcionalismu. Od devadesátých let se okolí zastavuje rodinnými domy různé kvality. Výhodou parcely je daleký výhled do údolí Berounky a téměř nerušená jižní orientace pozemku směrem
k borovému lesu. Terén pozemku klesá jihovýchodním směrem k výhledům do sousedního lesíku. To jsou hlavní aspekty formující uspořádání domu.

Urbanistické řešení
Cílem bylo citlivé zastavění, které nebude omezovat výhledy sousedů do údolí. Výškové poměry na pozemku ovlivnilo uspořádání jednotlivých úrovní
v dispozicích. Stavba respektuje požadované odstupové vzdálenosti od okolních parcel.
Rodinný dům je umístěn při severní straně pozemku v jeho západní části, aby respektoval pozici vzrostlých stromů a clonil ruch z ulice. Zároveň je zachována optická propustnost ze sousedního investorova pozemku.

Architektonické a dispoziční řešení
Hmota domu je rozčleněna na tři objemy, přičemž nejmenší objem garáže je vysunut až na samou hranici pozemku a stává se součástí oplocení. Nástup do domu je veden z úrovně ulice v místě vstupu na parcelu. Vstupní podlaží je rozděleno na dvě výškové úrovně v souladu s terénem, aby dům nabízel přímý kontakt se zahradou bez výškových rozdílů. Na nižší úroveň je pak nasazeno druhé podlaží. V místech překryvu obou pater je centrální společenský prostor s převýšeným stropem a horním nasvětlením. Tato jednoduchá dispozice nabízí velkorysý spojitý prostor při zachování soukromí u jednotlivých místností.
Zadáním bylo vytvořit dům pro rodinu s dětmi. Charakter domu je určen požadavkem investorů především na kvalitní urbanistické řešení pozemku
a celkově skromný, jednoduchý a funkční výraz domu. Nástup do domu je veden přes polootevřený krytý dvůr umožňující venkovní parkování automobilu. Prostor zádveří vystupuje z hlavní hmoty domu a střechou navazuje na kryté stání. Na zádveří navazuje chodba s úložnými prostory.
Těžiště domu tvoří rozsáhlý spojitý prostor, který objímá obývací část na nižší úrovni, kuchyni a jídelnu na vstupní vyšší úrovni. Jídelna je umístěna v části, kde se obě hmoty pater setkávají. Vzniká tak převýšený prostor přes dvě patra s horním nasvětlením pásovým oknem, kterým proniká pozdní západní slunce hluboko do dispozice. Výškový rozdíl v obytném patře je rozvolněn pomocí desek, které plní funkci schodů, laviček k sezení, nábytku a krbu zároveň.
Zahrada je s obytnou částí propojena širokým posuvným oknem, které je uloženo ve zkoseném rohu. Část terasy je tak kryta konzolou. Toto řešení podporuje dynamickou kompozici jižní fasády a odlehčuje celkovou hmotu.
Do patra s ložnicemi vede přímé schodiště osou domu. V patře se nachází ložnice rodičů s vlastní koupelnou oddělenou polopříčkou. Tato koupelna má výhled na nižší střechu, která je z pohledových důvodů vegetační.
Směrem do ulice je dům maximálně uzavřen a šikmá plocha atiky kryje hmotové uspořádání jednotlivých pater. Zakončena je až na vrcholu střechy komínem.

Konstrukční řešení
Dům je řešen jako zděná stěnová konstrukce z cihelných bloků s monolitickými betonovými stropy. Vnější plášť je opatřen vrstvou tepelné izolace tl. 16 cm, vnější fasáda je z neupravených modřínových prken. Požadavkem investorů bylo zajištění minimálních provozních nákladů domu, dům má nadstandardní tloušťku tepelné izolace a vysokou izolační kvalitu hliníkových oken. Střecha je opatřena hydroizolací z měkčeného PVC, opatřena zásypem kačírku. Pohledová nižší střecha je osazena extenzivní zelení. V celém domě je podlaha z dubových velkoformátových vlysů, stěny a stropy jsou omítané. Schodiště je ocelové lakované, zábradlí skleněné bezrámové. Koupelny jsou obloženy keramickými obklady v kombinaci formátů 20 x 20 a 5 x 5 cm.

Barevné řešení
Fasáda domu je proměnlivá. Přírodní neupravený modřín stárne podle toho, jak je namáhán povětrností, každý pohled na dům je tak odlišný. Stárnutí se bere jako přirozený vývoj, obtisk života rodiny. Fasáda zádveří a prostoru při parkování automobilu je světle šedá. Hliníková okna jsou v kontrastu s fasádou tmavá antracitová. Místnosti jsou vymalovány bíle, dubová podlaha je v přírodním oleji, zámečnické prvky jsou černé (rámová konstrukce parkovacího stání). Veškeré klempířské prvky jsou z TiZn plechu.

Zahrada
Na malé ploše jde o kombinaci trávníku s hrací plochou pro děti, květinové zahrady a užitné zahrady. Vzrostlé původní stromy jsou při severní hranici pozemku. Jedním je starý ořech a dále višeň, jejíž dramatická kontura se každý večer propisuje na světlé plochy zádveří jako na promítací plátno. Keře a vzrůstná zeleň je osazena kolem jižní hranice pozemku. Východní oplocení tvoří hradba z habrů.

Plocha pozemku 886 m2, zastavěná plocha 146 m2, užitná plocha 187 m2.

Autorská zpráva
Foto Robert Žákovič