Rodinný dům Kozlovice

11.09.2020 Individuální bydlení, Rekonstrukce, Rodinné domy

Michaela Košařová, František Košař
/ Rekonstrukce a přístavba rodinného domu
umožnily využití stávajícího domu a zřízení tří samostatných bytových jednotek.
*

Místo
Kozlovice – dědina valašských vejvodů – se nalézají na pomezí Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. Obec patří do Moravskoslezského kraje a leží v nejsevernější výspě Valašska.
Na samém jižním konci této vesnice je pozemek, který se rozprostírá na severním svahu, záda mu tvoří trojvrcholový skalní masiv.
Na pozemku byl rodinný dům o jednom obytném podlaží, s prostorem půdy
a sníženým sklepním podlažím. Kromě tohoto domu zde byla navazující stará stodola, která neměla základ, takže se objekt nevyplatilo rekonstruovat/adaptovat.
Původní dům na kopci byl výrazným prvkem v krajině, především kvůli převýšenému tvaru střechy s velmi ostrým úhlem sklonu.
Návrh navazuje na urbanismus obce svým měřítkem, reaguje na terén
a povětrnostní podmínky území.

Koncept
Při obhlídce stávající zástavby vesnice jsme si uvědomili, že větší nečleněný objem domu by jen škodil koloritu místa. Tím spíše, že staveniště se nachází na kopci. Proto byl objem domu, s ohledem na rozsáhlý stavební program investora, rozdělen do třech částí. Jednotlivé terasy pak dotvářejí a sjednocují celkový vzhled nového a původního.

Zadání
Stavebník se rozhodl stávající rodinný dům využít a rekonstruovat pro vícegenerační bydlení. Cílem bylo odstranit přístavky a přistavět novou obytnou část místo stávající stodoly.
Nová část (přístavba) funguje jako samostatná bytová jednotka, její podkroví slouží jako univerzální prostor (rezerva pro ubytování hostů, herna atd.) a je samostatně přístupné ze společné vstupní haly. V rekonstruovaném domě jsou umístěny dvě samostatné bytové jednotky a společné prostory suterénu s technickým a skladovým zázemím. Samostatné vstupy do jednotlivých bytů byly požadavkem investora. Vstupy do bytů vedou ze společné haly/šatny, můžeme ji i nazvat komunikačním jádrem – uzlem celého komplexu.

Konstrukce
Nová část je postavena z cihlového stěnového systému. Pro konstrukci krovu se použila vaznicová soustava. Stejný krov je realizován i na stávající dům, kde původní střecha byla demontována a nahrazena střechou s menším sklonem; v kombinaci s navýšením půdní nadezdívky umožnila lepší využití podkrovního prostoru.

Materiálové řešení
Původní dům i přístavba byly zatepleny a opláštěny lícovými cihlami. Sokl byl obložen štípaným kamenem. Okna jsou dřevěná s izolačním dvojsklem. Terasy byly vyrobeny z modřínových prken. Střešní krytina, oplechování a svody jsou z titanzikového plechu. Zábradlí na terasách je z nerezových profilů s výplní sítí.

Autorská zpráva
Foto Jana Opělová a archiv autorů