Rodinný dům Klánovice

09.05.2017 Individuální bydlení, Rodinné domy

Radovan Schaufler, Jakub Roskovec / Schaufler-Roskovec
/ Prostor zahrady je vymezen hmotou domu a krytou terasou, získal charakter atria. Je to tak trochu svět sám pro sebe.

*

 

 

Pravoúhlá uliční síť rezidenční čtvrti na východním okraji Prahy vytváří šachovnici vilové zástavby. Obdélníkový pozemek s ulicí na severozápadní straně má bezprostřední okolí spíše nezajímavé. Prostor zahrady, který je vymezený podélnou hmotou domu a kolmo vybíhající krytou terasou
s navazujícím přístřeškem pro parkování, získal charakter polouzavřeného atria. Je to tak trochu svět sám pro sebe.

Zadní strana domu je co nejblíže k hranici pozemku, hlavní jihozápadní průčelí se vysokými okny obytných místností otevírá do zahrady.

Nalevo od vstupní haly se nachází hlavní obytný prostor s jídelnou a kuchyní, prosklená  posuvná stěna propojuje interiér s terasou. Napravo od vstupu jsou podél vnitřní chodby řazeny celkem čtyři pokoje. Pracovna (přístupná ze vstupní haly) může sloužit také jako pokoj pro hosty. Dva dětské pokoje jsou mezi sebou propojeny posuvnou stěnou, závěr dispozice zaujímá ložnice rodičů spojená s šatnou.

Prosklený pavilon na ploché střeše je tělocvična. Část její podlahy z ocelových roštů propouští denní světlo do chodby v přízemí.

Obvodové stěny domu s přiznanou strukturou neomítnutého zdiva jsou ze škvárobetonových tvárnic suchého zdění. Stropní konstrukci přízemí tvoří železobetonová monolitická deska s pohledovým spodním lícem, nosná konstrukce tělocvičny v patře je dřevěná.

Vnější plášť větrané fasády kombinuje cementotřískové desky a vodorovné smrkové lamely, stejné lamely jsou na posuvných okenicích a na paravanu venkovní terasy. Ponechány bez povrchové úpravy se svou barevností postupně přibližují cementové šedi.

Stavba byla dokončena na počátku roku 2009.
Plocha pozemku 790 m2, užitná plocha 176 m2.
Spolupráce Jan Ratiborský.

Autorská zpráva
Foto
Ondřej Polák

*

*

*

*

*

*

*