Rodinný dům Hostivař

17.06.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Karel Kadeřábek, Oldřich Wachtl
/ Hlavní obytné podlaží se nachází pod úrovní hlučné silnice, navazuje na terén soukromé zahrady a otevírá se směrem k lesu.

*

Rodinný dům citlivě využívá vlastností na první pohled nepříliš atraktivního pozemku, jako pozitivních vstupů a podmínek pro jeho využití k příjemnému bydlení.

Úzký a výrazně svažitý pozemek sousedí svou severní hranou s rušnou komunikací, zatímco při níže položené jižní hraně pozemku se nachází potok
a dále navazuje les. Dům byl proto navržen jako podélný s osou pozemku, do ulice uzavřený a výrazně otevřený směrem k lesu.

Na svažitost pozemku reaguje svou podlažností. Třípodlažní dům směrem do ulice působí dojmem dvoupodlažního. Úroveň obytné zahrady při patě domu
a hlavní obytné patro se tak nacházejí o celou výšku podlaží pod úrovní hlavní silnice, a tím se podařilo odstínit hluk a vytvořit pocit soukromí i vně domu.

Hlavním motivem vzhledu domu je orientace a otevření jižní fasády k lesu a její prolámání, které zajišťuje efektivní stínění obytných místností. Výrazným prvkem interiéru je schodišťový prostor zakončený velkým světlíkem poskytujícím světelnou pohodu v útrobách domu. Překvapením domu je pak obytný prostor přes celé jeho spodní patro se dvěma výstupy do zahrady.

Dispozičně je dům rozdělen po patrech na vstupní (prostřední) patro, kde se mimo zádveří a garáže nachází i ložnice se šatnou a koupelnou. Jednoramenným schodištěm se pak vychází vzhůru do horního patra
s dětskými pokoji a pracovnou. Naopak sestoupením po schodišti dolů se otevírá velký obytný prostor navazující na zahradu.
Materiálové řešení se nese v duchu jednoduchosti a upřednostněny byly strohé přírodní materiály – masivní dub, pohledový beton, sklo, cembonitové desky a černé plechy.

Autorská zpráva
Foto Jiří Ernest

*

*

*

*

*

*

*

*

*