Rodinný dům Družec

12.03.2010 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Plánička, Matěj Páral, Bruno Panenka / 3+1 architekti
Dům má abstraktní formu jednopodlažního kvádru, kterou reaguje na okolní bezradnou zástavbu bez konceptu a výrazu.


Urbanistické řešení
Pozemek se nachází v nově vznikající enklávě rodinných domů úzce navazující na stávající obec. Pravým rohem je napojen na konec slepé ulice a klesá směrem k potoku v převýšení cca 6 m. Jde o jižní svah, v dolní části příjemně svlažený potokem a přistíněný stromy okolo něj. Zleva pozemek sousedí s volnou loukou, která by měla zůstat i v budoucnu nezastavěna.
Uliční čára není zcela jasná. Dům je proto osazen hned v horní části parcely s přímou vazbou na přístup z pravého rohu. Svou polohou částečně uzavírá ulici a zaobluje výběžek zástavby.

Architektonické řešení
Nová zástavba je strukturálně i ve vnějším výrazu shlukem bez jednotícího konceptu a výrazu. Odráží tak přiléhavě současnou svobodu ve společnosti a zároveň bezradnost, jakým způsobem ji využít. V duchu této mnohosti, při vědomí zodpovědnosti za celek i za udržení plurality názorů v něm, byla zvolena abstraktní forma domu.
Dům je úsporným, jednopodlažním kvádrem. Půdorysně se blíží proporci součtu malého a velkého zlatého řezu. Rám v hranách objektu je rovnoběžný se svahem a odkazuje k souřadnicím nezávislým na gravitaci.
Celek je zapuštěný do terénu a z ulice je záměrně téměř přehlédnutelný.
Abstraktní formě je blízké použití cementotřískových desek na fasádě a jejich jemná kresba spár. Hliníkový rám objem domu ukotvuje.

Plocha parcely 967m2, užitná plocha 106m2, obestavěný prostor 500m3.

Autorská zpráva
Foto Jan Vaca a Matěj Páral (stavba)