Rekreační domek Brnky

16.08.2018 Individuální bydlení, Rekreace, relaxace, Rodinné domy

Luděk Rýzner, Marcela Kostková / OK PLAN architects
/ Dům vykonzolovaný ze svahu se vznáší nad údolím a protější zalesněné kopce vstupují
skleněnými stěnami do obytného prostoru.

*

Stavba a pozemek se nacházejí v Brnkách, v oblasti Drahaňského údolí,
v sousedství zahrad s rodinnými domy a rekreačními objekty s různorodou architekturou. Dům je situován na poměrně podlouhlé parcele, která končí až u Drahaňského potoka. Pozemek od samého počátku práce vykazuje obrovský potenciál energie, který jsme se pokusili přenést i na vlastní dům.

Dům je situován pod horizontem svahu tak, aby při příchodu na pozemek nebyl návštěvník ničím rušen při výhledu na panorama údolí. Hrana svahu je poté v terénních úpravách ostře zdůrazněna plechovým ostřím. Dalším argumentem pro situování domu ve svahu bylo využít to nejcennější – náhorní plošinu – na pobytovou louku a objekt zakomponovat do svahu. Podpůrným argumentem byla i možná plánovaná masivní výstavba katalogových rodinných domů na stávajícím poli přes cestu Nad Drahání. V případě této realizace by došlo k narušení soukromí domu. K objektu se schází po terénním betonovém schodišti.  Dům je ze všech stran obklopen zelení a skýtá obrovský pocit soukromí a sepětí s přírodou.

Objekt je dvoupodlažní. Ve vstupním podlaží (přízemí) se nachází zádveří, jednoramenné schodiště, WC, kotelna, sušárna, šatna, ložnice, pracovní kout, koupelna, obytný prostor s terasami. V částečně zapuštěném suterénu jsou situovány dětské pokoje, velká krytá terasa a venkovní krb. Mimo objekt (ze staré garáže) je vytvořen studený potravinový sklep a sklad na zahradní techniku. Parkování je zajištěno pomocí venkovních parkovacích stání pro dvě auta. Před vstupem na pozemek je zřízeno pohotovostní stání pro dvě auta návštěvníků.

Z každé místnosti je možno vystoupit do venkovního prostředí, což podporuje kontakt s přírodou, podpořený ještě masivním prosklením stěn v obytných místnostech. Architektonické prostředky jsou záměrně střídmé, základní kompozicí je vykonzolovaný hranol. Celým objektem prochází pohledový beton, vodovzdorná finská překližka, černá barva, nerez a sklo.

Objekt je vybaven atypickým nábytkem zhotoveným na přání  investora
a doplněn typovým sedacím nábytkem od renomovaných firem (Vitra, Mascani atd.). Svítidla v objektu jsou od firmy Luce Plan a Deltalight.

Rodinný dům je nezávislý i na energiích – voda se čerpá z 94 metrů hlubokého vrtu, splašková kanalizace se přečerpává do jímky, médiem pro vytápění je propan-butan v zakopané nádrži, temperaci zajišťuje teplovzdušný interiérový krb. TUV je řešeno přes solární energii, hlavní obytný prostor je klimatizován, telekomunikační spojení se světem je zajištěno přes mikrovlnou technologii. Objekt je nadstandardně zabezpečen.

Založení objektu je provedeno na pilotách, mikropilotách a z části na základových pasech. Konstrukčně se jedná o kombinovaný systém. Vnitřní schodiště je ocelové jednoramenné. Plochá střecha je ozeleněná. Konstrukce střechy je celodřevěná. Obvodový plášť je proveden z části z cihel Porotherm s tepelnou izolací a z části jako dřevěný sendvič opláštěný vodovzdornou překližkou. Veškeré výplně otvorů v přízemí jsou hliníkové. V suterénu jsou výplně otvorů z eurooken. Zasklení je provedeno z tepelně izolačního skla plněného těžkým plynem, k = 1,1. Veškeré zámečnické prvky jsou provedeny z oceli s úpravou žárovým zinkováním. Na podlahách je dřevěná dubová kantovka s olejovou povrchovou úpravou.

Autorská zpráva
Foto Jan Malý