Přístavba rodinného domu Bořislav

18.08.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Plánička, Matěj Páral, Bruno Panenka / 3+1 architekti
Přístavba vznikla kvůli potřebě velkého denního obytného prostoru
a soukromé ložnice.

*

Záměr
Nedostatečná plocha a těsná dispozice ve stávajícím domě vedly stavebníka k rozhodnutí doplnit chybějící prostor přístavbou. Západní fasáda domu s přilehlou zahradou nám pro tento záměr připadala ideální jak konfigurací terénu, tak logickou návazností na dispozici původního domu.
Nízká přístavba kopíruje terén zahrady. Jednoduchou formou se pokoušíme dál nekomplikovat přebujelou strukturu původní stavby a objektů kolem.
Místy příliš těžkopádnou konkrétnost současného domu jsme se pokusili vyvážit jednoduchým tvarem, rytmem plynoucím z použitého skladebného modulu a abstraktním černým pláštěm přístavby.

Provoz
Přístavba vznikla především kvůli potřebě velkého denního obytného prostoru a soukromé ložnice. K nim doplňujeme zázemí (toaletu, šatnu, technickou místnost/sklad) a nutné komunikační prostory.

Stavebně technické řešení
Konstrukční systém: dřevěná rámová konstrukce, difúzně otevřená skladba stěny.
Strop: dřevěný trámový.
Obvodový plášť: cementovláknité desky Cembrit na provětrávaném roštu.
Střecha: plochá, jednoplášťová, nevětraná, krytinou je fólie.
Příčky: dřevěné rámové.
Podlahy: vinylové.
Vnitřní povrchy: povrchy stěn a stropů převážně nátěr na SDK.
Okna: dřevěná.
Dveře: vnitřní dveře obložkové plné a posuvné do stavebních pouzder
v příčkách.
Zastavěná plocha 110 m2, užitná plocha 75 m2.

Autorská zpráva
Foto Pavel Plánička

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*