Přístavba domu v Lipnici

28.02.2018 Individuální bydlení, Rodinné domy

Luděk Rýzner / OK PLAN architects
/ Přístavba svou hmotou navazuje na tradiční řešení sousedícího domku, ale zároveň je výrazově minimalizovaná.

*

Pozemky investora jsou umístěny ve svahu na okraji obce. Zadáním investora bylo doplnit ke stávajícímu rodinnému domu přístavbu určenou k trvalému bydlení, která bude funkčně oddělena, ale zároveň propojitelná se stávající stavbou, do které se mělo zasáhnout jen minimálně.

Přístavba je navržena jako jednopodlažní kvádr zapuštěný do svahu přecházející do patrové nástavby se sedlovou střechou. Svou hmotou navazuje na tradiční řešení sousedícího domku, ale zároveň je výrazově minimalizovaná díky sjednocení otvorů a stěn fasádním obkladem. Dominantní prosklená fasáda nástavby otevírá výhledy do krajiny kolem Lipnice.

Objekt je proveden jako kombinace klasické zděné technologie
s železobetonovou nosnou konstrukcí stropů a částečně i nosných průvlaků, pilířů a základů.

Na krov byla použita dřevěná rámová konstrukce. Střecha je z falcovaného hliníkového plechu. Fasáda je také obložena hliníkovým plechem, efektu je dosaženo prostřídáním falců.

Zastavěná plocha 114 m2.

Autorská zpráva
Foto Jaroslav Hejzlar

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*