Přestavba venkovského domu

21.04.2021 Ekologie, Individuální bydlení, Rodinné domy

Patricie Taftová, interiér Vanda Štěpánová
/ Moderní nízkoenergetický dům s krytým bazénem vznikl na místě malého domku, aniž by se původní vzhled do ulice násilně změnil.

*

Původní přízemní stavba s nezatepleným podkrovím pocházela pravděpodobně z padesátých let. V domě žila v posledních letech jen jedna osoba. Nejvíce využívaná místnost – kuchyň – se nacházela v později přistavěném zahradním křídle, které bylo nejen nejstudenější částí domu, ale také v nejhorším stavu stavebně.
Majitelé se rozhodli dům přestavět, pro maminku vytvořit komfortní bydlení v přízemí a pro sebe vystavět v podkroví druhý byt, kde by se mohla občas scházet celá rodina včetně dospělých dětí. Velikost takového bytu podle jejich potřeb však značně přesahovala přízemní byt, úkolem bylo navíc přistavět do zahrady krytý bazén, a to vše energeticky úsporně, z ekologických stavebních materiálů a velmi rychle.

Dispoziční řešení
Původním záměrem bylo ponechat přízemí, zbourat pozdější přístavby (křídlo ve dvoře a jižní chodbu), vystavět půdní patro s přesahem na jih, rozšířit dům směrem na západ a namísto zahradního křídla přistavět krytý bazén. Vzhledem k rozsahu přístavby a nárokům přestavby v pasivním standardu (spousta složitých detailů) byl nakonec z původního domu ponechán jen sklep, přízemí bylo z velké části zbouráno. Obvodové zdi byly postaveny znovu z masivního dřeva.

Materiálové řešení
Nový dům se řešil jako dřevostavba z masivních dřevěných panelů. Panely jsou vyrobeny z dřevených prken, které jsou lepeny v několika vrstvách. Nosné a obvodové stěny mají tloušťku cca 10 cm, stropy cca 18 cm. Toto řešení je z hlediska statiky a stavební fyziky optimální, neboť není potřeba ani železných výztužných profilů pro přesah patra, ani folií brzdících prostup par na vnitřní straně stěn. Stěny jsou z vnější strany tepelně izolovány dřevovláknitou hmotou v dřevěném roštu a dřevovláknitou omítnutou deskou, v patře jsou opatřeny obkladem z vláknitocementových desek. Původní plné cihly z obvodových zdí byly použity na střední zeď v přízemí – slouží jako nová akumulační masa. V patře byla střední zeď obestavěna hliněnými tvárnicemi.
I když dřevěné panely mají díky své vysoké měrné tepelné kapacitě dobrou schopnost akumulace, byly z velké části zevnitř omítnuty hliněnými omítkami, které rovněž přispívají k regulaci vnitřního klimatu – akumulace tepla
a vlhkosti, ionizace vzduchu, absorpce elektromagnetických vln apod.

Energetické řešení
Dům je koncipován tak, aby denní obytné místnosti byly otočeny směrem
k jihu, ložnice a koupelny na sever. Budova je na jižní straně velkoryse prosklená – využívá slunce jako pasivní zdroj tepla, na sever spíše kompaktní. Velká okna jsou v létě dobře zastíněna žaluziemi, aby se místnosti nepřehřívaly.
Dům je vybaven řízeným větráním s rekuperací tepla. Spotřeba tepla v domě je velmi nízká (<15 kwh/m²a) a k jeho vytápění je potřeba jen minimální množství energie, které je možné dodávat vzduchem. Vzhledem k tomu, že komfort takto vytápěného domu je menší než u domu se sálavým zdrojem tepla, bylo větrání a vytápění záměrně odděleno. Množství vzduchu dodávané na větrání je dimenzováno podle hygienické potřeby obyvatel, a ne v závislosti na dodávce tepla. V zimě tedy nedochází k zahřívání velkého množství studeného vzduchu a k jeho přesušení. V domě bylo nainstalováno podlahové topení s takřka konstantní teplotou přívodu 25–30 stupňů. Topení je automaticky regulováno.
Vzhledem k tomu, že tepelná potřeba krytého bazénu se pohybuje v desetinásobcích spotřeby obytného domu, byla ponechána přípojka plynu. Na střeše je ale umístěno cca 25 m² slunečních kolektorů, které slouží na ohřívání teplé vody a vytápění, a také na vytápění bazénové haly a vody
v bazénu.

Autorská zpráva
Foto Jakub Holas www.myalbum.com/jakubholas