Malý dům s čajovou vyhlídkou

06.01.2011 Individuální bydlení, Rodinné domy

Lenka Křemenová, David Maštálka / A1Architects
Čajová vyhlídka poskytuje venkovskému domku výhled nad hranu „kotliny“,
na rybník a historickou část obce.

Popis stávajícího stavu
Opravdu krásný pozemek se nachází v malebné krajině středních Čech. Stávající obec má pouze několik málo obyvatel a nebyla naštěstí nějak výrazně zasažena současnou kobercovou zástavbou satelitů vznikajících na příměstských loukách a polích, udržela si svůj specifický vesnický charakter. Obec jako taková má výrazný terén a její okolí je tvořeno v podstatě přírodou luk, polí a nedalekých lesů kolem zámku Konopiště. Samotný pozemek investora se nachází v přírodní kotlině, na jejímž „dně“ je malý rybník. Je zarostlý hustou vegetací, ve které je skryta stará kamenná cesta. Je zde také několik kamenných tarasů vyrovnávajících svažitý terén. Výhled z lokality se částečně otevírá směrem k historické části obce s malým zámkem. Jedinou indispozicí pozemku je jeho poloha vzhledem ke světovým stranám, a to především ke tvaru kotliny jako takové.

Umístění stavby na pozemku
Poloha domu byla navržena v místě, které je vzhledem k morfologii terénu pokud možno nejpříhodnější, a jako další faktor bylo právě zvážení orientace vzhledem ke světovým stranám. Jako nedílnou součást úvah o umístění stavby bylo nutné zohlednit stávající zarostlou kamennou cestu a kamenný taras, který ji odděluje od pole za ní a který je v současné době jedinou oficiální přístupovou cestou na pozemek. Stavba je tak umístěna v „horní“ části kotliny s výhledem nejenom na malý rybník, ale také na historickou část obce. Předpokládá se založení stavby na betonových patkách (pilotech), které částečně vyrovnají výškový rozdíl sklonu terénu.

Architektonické řešení
Návrh vychází z klasického archetypu venkovského domu se sedlovou střechou, a to nejenom proto, že tento požadavek je kladen ze strany úřadu, ale především z důvodu využití výšky podkroví pro úložné prostory domu. Celkově má však stavba současný výraz, zejména ve vnitřním členění a celkové práci s hmotou a prostorem. Dům je rozdělen do dvou etap výstavby s tím, že první fáze by měla fungovat jako samostatná soběstačná stavba pro bydlení. Poskytuje jednoduché základní zázemí pro obytný prostor, ložnici, hygienické a technické zázemí a úložné prostory v podkroví a na převýšené galerii. První etapa je navržena jako prostorově minimální (celkem 65 m2), avšak s dostatečným komfortem pro život dvou lidí. Druhá etapa naopak rozšiřuje dům o druhý objekt (plus 68 m2), který nabídne zázemí a soukromí pro širší rodinu. Oba dva domy jsou hmotově i materiálově velmi podobné a jsou propojeny spojovacím krčkem. Vzhledem k minimalizování rozpočtu byl minimalizován i vnitřní prostor včetně materiálového řešení. Tvar a podoba domu je doplněna o prvek čajové vyhlídky, která je přístupná z prostor v podkroví. Čajová vyhlídka poskytuje majiteli výhled nad hranu „kotliny“, a zároveň příjemné místo pro šálek čaje. Vzhledem k velikosti objektu nevytváří žádný rušivý prvek v okolní krajině – nestává se pohledovou dominantou, udržuje si však současně svůj jedinečný výraz s vyhlídkou. Na západní straně domu je velká krytá veranda (cesta) k domu, která poskytuje komfort při nepřízni počasí a zároveň dostatečný prostor pro uložení topného dříví pod hranou střechy.

Skladebnost a materiálové řešení
Dřevěná stavba by měla být jednoduchá tesařská konstrukce se sendvičovou výplní tepelné izolace. Vnější plášť je tvořen modřínovými, nebo smrkovými prkny ošetřenými například olejem. Stavbu v 1. etapě by neměl být vzhledem k její velikosti problém vytopit pomocí krbových kamen včetně přídavného systému elektrického vytápění. Vnější terasy a veranda je ze sibiřského modřínu, který lépe odolává nepřízni počasí. Základy jsou jednoduché betonové patky – piloty, které jsou navrženy vzhledem k morfologii terénu, ale především k ekonomii celkové stavby. Pro stavbu bude nutné zrealizovat studnu a čističku odpadních vod.

Dispozice a interiér
Oba dva domy jsou přístupné přes dlouhou komfortní verandu, která poskytuje úkryt před nepřízní počasí. Do objektu A (1. etapa) se vstupuje skrz malé zádveří. Ze zádveří je přístupné hygienické a technické zázemí domu. Hlavní místností domu je obytná místnost s malou kuchyní a otevřenou galerií v podkroví. Druhou místností v přízemí je malá ložnice. V podkroví jsou dva úložné prostory, které jsou k libovolnému užití majitelem domu. V objektu B jsou tři pokoje a základní hygienické místnosti. Většina místností interiéru je v přímém kontaktu s exteriérem, v některých případech s přímým výstupem na venkovní terasu.

Autorská zpráva