Dům ve svahu

27.05.2013 Individuální bydlení, Rodinné domy

Vladimír Balda
Dům s nepříznivou orientací severního svahu navázal obytný prostor na jižní terasu, ale zachoval výhledy do krásné krajiny.

*

Pro tvar domu a vnitřní uspořádání byl určující terénní reliéf a orientace pozemku, která je poměrně nepříznivá vůči světovým stranám.

Kvádr domu se zařezává do strmého severního svahu. Výškové situování domu umožňuje bezbariérový přístup do obou podlaží přímo z úrovně terénu. Směr sklonu pultové střechy otevírá dům k jižní straně.

Konstrukční řešení jednotlivých podlaží domu je rozdílné. Spodní část domu je vyzděna z keramických bloků a horní část je koncipována jako dřevostavba
s použitím systému „two by four“ prováděného na místě.

Celý dům je obložen svislým obkladem z modřínových fošen bez povrchové úpravy. V místech, kde se fasáda stavby domu stýká s terénem, je použit obklad z betonových tvarovek, ze kterých je vyzděn i malý sklad přiléhající k západní fasádě. Pro střechu domu a oplechování byl použit titanzinkový plech s předzvětralým povrchem.

Opěrné terénní zídky navazující na východní a západní fasádu domu jsou vyskládány z žulových kamenů různé velikostí.

Dům je vytápěn elektrokotlem, který je doplněný krbovými kamny v obývacím pokoji. Větrání všech místností je zajištěno větrací jednotkou s rekuperací.

Užitná plocha 87 m2, náklady cca 2,1 mil. (2007)

Autorská zpráva
Foto Aleš Jungmann,
Lubomír Fuxa a archiv autora

*

*

*

*

*

*