Dům v Žilině

27.05.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

OK PLAN ARCHITECTS
/ Systém teras vytváří prostory s odlišným stupněm intimity a propojuje obytné místnosti s exteriérem, atrium je středobodem obytného prostoru.

*

Stavba vychází ze základního „L“ půdorysu, který je s ohledem na otevřenost okolí navržen jako atriový. Atrium je ze všech stran cloněno pevnými, nebo posuvnými bariérami, a stává se tak středobodem obytného prostoru.

Hmotově je dům pojednán jako jednopatrový kamenný kvádr s výrazně menší a materiálově odlišenou nástavbou horního patra. Systém teras vytváří různorodé prostory s odlišným stupněm intimity a propojuje všechny obytné místnosti s exteriérem.

Dům má dvě nadzemní podlaží. Přízemí má obytný charakter, směrem do zahrady se masivním prosklením otevírá. Patro je klidovou zónou objektu
s pokoji dětí a ložnicí, jeho půdorysná plocha je výrazně menší.

Konstrukčně je budova navržena jako dvoupodlažní, vystavěna klasickou zděnou technologií z keramických tvárnic Porotherm tl. 400 mm s obkladem (větranou fasádou), v kombinaci s ocelovými sloupy. Světlá výška místností je 2,8 m. Střechy jsou ploché, jednoplášťové, nad hlavní částí ozeleněné.

Zastavěná plocha: 347 m2.

Autorská zpráva
Foto Radek Brunecký

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*