Dům v sadu / realizace

04.06.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Jan Šépka / Šépka architekti
/ Stavba rodinného domu se snaží svým malým objemem i charakterem začlenit mezi vzrostlé stromy na pozemku.

*

Dům byl za ČR nominován na prestižní Cenu Miese van der Rohe 2017.

*

Na severním svažitém pozemku, odkud je pěkný výhled do údolí, se
v současné době nachází šest vzrostlých stromů. Navržená stavba rodinného domu se snaží svým malým objemem i charakterem mezi tyto stromy začlenit. Ve zkratce by se tedy dal koncept označit jako „dům v sadu“. Kromě vlivu zahrady měla výrazný podíl na tvar a dispoziční řešení také orientace
a svažitost pozemku. Pohled z obývacího pokoje je směrován do údolí k potoku Rokytka, další pokoje jsou orientovány na východ a jih. Díky vrchnímu světlíku získává obývací pokoj, situovaný severně, také jižní osvětlení.  Půdorys stavby vychází z kruhu, jenž na jižní straně přechází do podoby dvou čtverců. V nich jsou situovány ložnice, kuchyň a hygienické zázemí stavby.

Dům je navržen jako dřevostavba se železobetonovým založením, které je v prudkém svahu minimalizováno pouze na betonovou nohu. Vzhledem
k obtížným podmínkám by klasické zakládání většího objemu bylo finančně náročnější. Ocelová lávka staticky spolupůsobí a vytváří zavětrování konstrukce. Dřevěná konstrukce se kompletně celá připravovala v počítači. Trámky se před realizací přesně vyřezávaly na 3D frézce a na stavbě se konstrukce už jen vyskládala jako stavebnice. Nepravidelný tvar stavby je rozložen do rovinných trojúhelníkových ploch, které zajišťují statickou tuhost dřevěné konstrukce, a zároveň umožnily i vložení březových překližkových desek. V interiéru je dřevěná konstrukce přiznána, z venkovní strany je stavba zateplena polyuretanem s vrchním ochranným nástřikem proti vodě.

Spolupráce Vítězslav Kůstka, Jan Kolář.
Užitná plocha 80 m2, obestavěný prostor 342 m3.

Autorská zpráva
Foto Tomáš Malý

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*