Dům pod hradem

21.01.2020 Individuální bydlení, Rodinné domy

Pavel Mudřík
/ Uliční hmota venkovského domu je dvoupodlažní se sedlovou střechou, přízemní křídlo se otevírá velkými okny do zahrady.

*

Na strmě stoupající cestě k hradu Malenovice, na konci souvislé řady domů stál dům s parcelou úzkou a hlubokou až k druhé cestě u školy. Dům byl ve špatném stavu a pro využití nového vlastníka nepoužitelný, proto byl zbourán a nahrazen novostavbou.

Nový dům je široký přes celou parcelu, zprava natěsnán na souseda, zleva na hranici se zahradou. Napříč domu je terén hodně svažitý, v podélném směru domu do zahrady je terén svažitý jen mírně. Těsnost sousedů vytváří příjemný pocit kompaktnosti a fixním vymezením hranic parcely zdí a fošnovou stěnou je zvětšena plocha takto vzniklého patia otevřeného do zahrady s ovocnými stromy, ohraničenou už jen průhledným pletivem.
Hlavní uliční hmota domu je dvoupodlažní, podsklepená, kompaktní, zděná se sedlovou střechou. Do zahrady vystrčená jednopodlažní hmota je dřevostavba s plochou střechou, přiměřeně transparentní a otevřená velkými okny do patia zahrady. Rozdílné pojetí částí stavby v původní stopě a nového křídla je záměrem.
Vstup i  vjezd do domu je pod převisem levého rohu. Fasáda do ulice je bez privátní předzahrádky, přímo na ulici, a tak kapsa pod převisem skýtá bezpečí. První podlaží je řešeno přehledným uspořádáním prostor s jednoramenným schodištěm dolů a nahoru ve středu dispozice. Důraz je kladen na neustálé vnímání venkovního prostoru zahrady i ulice průhledy. Dům je opticky děravý v podélné ose z ulice až na zahradu, a tak se odlehčuje. Za zádveřím a schodištěm je v jádru dispozice koupelna s toaletou, v úrovni nade dveřmi oboustranně prosklená, tím podporuje kontinuitu prostoru. Do ulice je pracovna, do zahrady je kuchyně s navazující jídelnou a obývacím pokojem. V létě je umožněn kontakt se zahradou otevřením vysokých dveří.
Druhé podlaží je soustředěno kolem galerie schodiště se skleněným zábradlím, jsou zde tři pokoje, samostatná toaleta a koupelna. Výstup na plochou střechu zahradního křídla s oblázky je možný francouzským oknem na galerii. Sklep je jen technickou záležitostí s kotelnou, domácí dílnou a pračkou.

Základní hmota je vyzděna z keramických bloků, stropní konstrukce jsou železobetonové, střecha dřevěná, fošinková s titanzinkovou krytinou, fasáda zateplená s probarvenou jemnozrnnou fasádní omítkou. První podlaží, jeho levá část do sousedovy zahrady, je sendvič s vnější stranou betonovou, pohledovou, údržba pro souseda tedy odpadá. Zahradní dřevěný trakt je konstrukcí z hranolů a fošinek, přeplátovanou smrkovými biodeskami a prkny. Okna jsou smrková také. Mírné klesání terénu do zahrady je v přední části přibrzděno nízkou betonovou zídkou napříč šířkou parcely a terén je zde vyrovnán. Pro posezení je do trávy položen dřevěný rošt s prkny. V jádru zahrady stojí dřevěný objekt s pultovou střechou. Je to opět rámová smrková konstrukce s fošnovou fasádou a vnitřkem z OSB desek. Pozice nebyla architektem vybrána, na podnět stavebníka byl využit starý betonový základ kdysi stojícího altánu. Zahrada s ovocnými stromy si ponechala klidnou, ležérní atmosféru s výhledy na západ do údolí města.

Užitná plocha 251 m².
Spoluautor konceptu Michael Hofman.

Autorská zpráva
Foto archiv autora