Dům na hraně

10.12.2019 Individuální bydlení, Rodinné domy

Jana Fischerová, Martin Chlanda, Michal Rouha / Povětroň
/ Dům vychází z geometrie trojcípé hvězdy, kde každý cíp hvězdy si definuje svůj vlastní prostor na pozemku a vlastní výhled.

*

Pozemek
Jižní část obce Trubín u města Králův Dvůr je nyní ohniskem nové výstavby rodinných domů. Pozemek se nachází na okraji plánované zástavby. Má rohový charakter a ze dvou stran je obklopen okružní místní komunikací. Ačkoliv je parcela svažitá směrem na sever, poskytuje prostor k zajímavým výhledům na centrum sousedního města Počaply a na začínající Kokořínské vršky kopců. Převýšení v rámci plochy pozemku překračuje hodnotu 6,5 m. Ze severní a západní strany sousedí s pozemky, které jsou rovněž určeny pro výstavbu rodinných domů. Problematická orientace a svažitost řešeného pozemku jsou jedněmi ze základních vstupních charakteristik, se kterými návrh pracuje, a obratem je využívá ve svůj prospěch.

Idea
Dům je navržen v severním svahu s výhledy do údolí, je ale obklopen kvalitativně komplikovanými sousedními domy v nevhodném měřítku. Základním tématem tedy bylo najít vhodnou geometrii domu, abychom vytěžili maximum ze zajímavých výhledů, a zároveň se vyhnuli pohledům na problematické domy.
Dům vychází z geometrie trojcípé hvězdy (trigram, znak Mercedesu), kde každý cíp hvězdy si rovnoměrně definuje svůj vlastní prostor na pozemku
a svůj vlastní výhled. Hvězda je natočena tak, aby byly vyblokovány nevhodné průhledy na sousední domy a upřednostněny průhledy do okolí. Tomu napomáhá i fakt, že je dům umístěn v horní zvýšené části pozemku, na hraně. Hvězdici jsme zvolili, protože je nositelem jednoznačného uspořádání, geometrie. K podpoření této idey jsou všechny střechy cípů hvězdy sedlové, se stejnou výškou i sklonem. Hmotě to tak propůjčuje jednoduchý, zároveň sebevědomý tvar. Hvězda je „zaříznutá“ do horní, jihovýchodní části svahu. S výškovým rozdílem se vyrovnáváme terénní hranou, která dům podepírá,
a zároveň tak uzavírá jednoduchý výrazový slovník návrhu.
Dispozice vychází z jednoduché hierarchie. V jednotlivých cípech hvězdy jsou situovány nejdůležitější místnosti, které jsou otevřeny do prostoru střechy. Obývací pokoj spojený s kuchyní v severozápadním cípu, ložnice v severovýchodním a dva dětské pokoje v jižním cípu hvězdy. Vše je spojeno v centrálním prostoru křížení, kde vzniká reprezentativní hala se schodištěm navazujícím na suterén v hraně.
Hlavní vstup do domu je navržen ve spodní úrovni, do hrany. Jsou zde umístěny technické části domu, garáž a zázemí pro hosty. Předsazení hvězdy nad hranou vytváří krytý předprostor vstupu a garáže.

Autorská zpráva