Aktivní dům ve Francii / Maison Air et Lumière

18.05.2017 Ekologie, Rodinné domy

Nomade Architectes / Energetický návrh Cardonnel Ingénierie
/ Dům klade důraz na zdravé prostředí s ohledem na celoroční přísun přirozeného denního světla a čerstvého vzduchu.

*

Rodinný dům ležící v obci Verrières-le-Buisson nedaleko Paříže je šestým,
a tedy prozatím posledním experimentálním domem v Evropě, který byl postaven na podporu rozvoje konceptu aktivních domů VELUX Model Home 2020. Od konce srpna si noví obyvatelé mohou po dobu jednoho roku vyzkoušet, jaké je bydlet v domě se zdravým vnitřním prostředím, energetickou úsporností a maximálním využitím přirozeného denního světla.

Architektonický koncept
Maison Air et Lumière je navržen tak, aby s okolím tvořil harmonický celek. Koncept bere v úvahu architektonické, historické i přírodní prostředí, ve kterém je postaven, využívá lokálních výrobců a materiálů typických pro daný region.  Svažitost pozemku určila uspořádání jednotlivých podlaží, a samotný svah tak vytváří přechodovou úroveň mezi zahradou a horním patrem (do objektu se vstupuje v mezipatře).
Podlahová plocha o velikosti 130 m2 se rozprostírá přes jedno a půl podlaží, prostory pod střechou jsou plně využity. Návrh zohledňuje požadavky na architektonickou kvalitu a úspory energie, projekt Maison Air et Lumière je schopen respektovat energetické a ekologické normy pro nové rodinné domy, které budou platné po roce 2020.
Modulární koncept domu umožňuje přizpůsobení pozemku i adaptaci pro jiný kontext, například jako terasové nebo městské domy. Umožňuje vytváření dalších variant , nezáleží na tom, zda má být dům malý, nebo velký, zda se nachází ve městě, nebo na venkově. Flexibilita konceptu umožňuje měnit typ
a počet modulů, a tím přenést principy pohodlného bydlení, úspory energie
a kvality životního prostředí domu Maison Air et Lumière do mnoha různých kontextů.

Přirozené světlo a vzduch
Přirozené denní světlo je důležité pro fyzické a psychické zdraví. Vzhledem
k poměru plochy oken a podlahy téměř 1:3 působí projekt Maison Air et Lumière velmi otevřeným dojmem, místnosti jsou plné slunečního světla po celý den. Při stavbě domu se také kladl velký důraz na systém větrání. Navzdory teplým létům, která v tomto regionu panují, nepotřebuje dům klimatizaci, a to díky vhodně zvolené geometrii místností a promyšlenému systému ventilace. Jednoduchý systém kombinuje mechanické větrání s rekuperací tepla s automaticky řízenou ventilací fasádními a střešními okny. Automaticky je řízeno i stínění domu. Pro snížení spotřeby elektřiny má dům aktivní fasádu s čidly, která reagují na změny vnější teploty. Pokud je například během dne slunce příliš intenzivní, markýzy se automaticky stáhnou, nebo večer se okna automaticky otevřou, aby se dům přirozeně ochladil
a vyvětral.
Maison Air et Lumière splňuje principy aktivního domu; požadavky na nízkou spotřebu energie, kvalitní vnitřní prostředí a ohleduplnost k životnímu prostředí jsou integrovány v návrhu budovy.

Využití střechy pro úsporu energie
Unikátní charakteristika Maison Air et Lumière spočívá ve vhodném využití šikmé střechy pro úspory energie. Střecha domu má optimálním nastavením šikmých ploch zvýšenou schopnost zachycovat sluneční světlo a teplo,
a aktivně tak přispívat k energetickým vlastnostem domu. Orientace a sklony byly zvoleny tak, aby mohly solární kolektory a fotovoltaické panely pracovat na maximální výkon. Střecha se stává pátou fasádou, která reguluje vnitřní prostředí a optimalizuje přívod světla a vzduchu.
Dům se může v dalších projektech přizpůsobit, aby vyhovoval různým geografickým, klimatickým, městským a rozpočtovým situacím, a zároveň splňoval principy pohodlného bydlení a energetické účinnosti.

Zdroj: tisková zpráva