Víkendový dům Čeřeniště

12.01.2016 Rekonstrukce, Rekreace, relaxace

Pavel Plánička, Matěj Páral, Bruno Panenka / 3+1 architekti
/ Dostavba domu vznikla na místě původních přístaveb. Odstraněním schodiště se uvolnila a projasnila dispozice celého domu.

*

Situace

Pozemek s rekonstruovaným domem leží v severním cípu obce Čeřeniště (CHKO České středohoří). Renovovaný, zhruba 150 let starý kamenný dům nad půdorysem 11,5 x 6,5 m (dvě nadzemní podlaží + půda) je součástí historické, volně rostlé struktury obce.

Záměr

Cílem dostavby a částečné rekonstrukce domu byla možnost jeho víkendového obývání v průběhu celého roku s předpokladem budoucího trvalého pobytu stavebníka.

Úkolem tedy bylo upravit provoz v domě zanesený minulými nekoncepčními úpravami, propojit vyhovujícím způsobem obě podlaží domu, propojit dům s historickými sklepy ve svahu při jeho severní fasádě, vybavit dům standardní, v současnosti požadovanou technologií (topení, voda, elektro, kanalizace) a komfortem (koupelna, WC, úložné prostory…).

Řešení

Klíčem k řešení nám byl prostor mezi domem a sklepy v severním svahu nad ním, kde byla historicky usazená drúza nekoncepčních přístaveb a úprav. Ty jsme odstranili a navrhli novou dostavbu na jejich místě. Soustředili jsme v ní schodiště propojující pohodlně obě podlaží, koupelnu nahoře a WC dole (slouží také pro letní venkovní provoz domu), technickou místnost, úložný prostor pod schodištěm a šatnu. Dům se zároveň propojil s využívanými sklepy, odstraněním původního strmého schodiště se uvolnila a projasnila jeho dispozice.

Jazyk pro novou dostavbu jsme volili neutrální, abstraktní, aby nekonkuroval původnímu silnému a jistému domu. Inspirací nám byla dřevěná hospodářská stavení, kryté bedněné schody, ochozy a pavlače, hojně se vyskytující v okolí.

Zastavěná plocha původního domu 72 m2, dostavby 20 m2; užitná plocha původního domu 100 m2, dostavby 27 m2.

Autorská zpráva
Foto Tomáš Rasl

*

*

*

*

*

*