Rekonstrukce stodoly v Ohařích

27.09.2013 Individuální bydlení, Rekonstrukce

Jan Forman, Michal Schwarz
Do staré stodoly, která by byla problematicky využitelná, je vložena vestavba nového rodinného domu.

*

Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu jako vestavba do nevyužívané, ale architektonicky cenné stodoly, která leží v centru rozsáhlého pozemku. Stodola jako hospodářské stavení tvořila dříve předěl mezi dvorem
a užitkovou (ovocnou) zahradou. Snaha dát bydlení novou kvalitu nás vedla
k řešení nerevitalizovat původní obytný dům, který stojí nevýhodně na hranici pozemku, ale oživit stodolu.

Kamenná stavba  150 let stará tvoří jakýsi sarkofág pro novou stavbu, která je nezávisle vložena do původní konstrukce stodoly. Nový dům tak minimalizuje nároky na půdu, a zároveň „zabydluje“ prostor jinak problematicky využitelný.

Původní břidlicové a opukové zdivo je zbaveno přístavků a částečně vyzdívek mezi nosnými sloupy. Ty jsou staticky fixovány táhly a otvor v západním štítu je doplněn ocelovou rozporou. Cihelné vyzdívky štítů jsou vybourány
a nahrazeny horizontálním laťováním.  Lehká fošinková konstrukce navrhovaného domu je v kontrastu s masivními kamennými zdmi. Podélná osa východ – západ umožňuje ideální oslunění obytných místností. Ze severní strany stodolou prostupuje ložnicové křídlo a tvoří kolmý hranol k původní hmotě. Dřevěná sendvičová konstrukce stěn je horizontálně obložena impregnovanými modřínovými latěmi.

Garáž pro dva vozy tvoří dřevěný přístřešek, konstrukčně vycházející z konstrukcí stropu a žaluziového obkladu domu. Vjezd pod přístřešek chrání dva navzájem posuvné rámy s dřevěným laťováním.

Půdorys domu tvoří dva navzájem kolmé hranoly. Delší hmota je orientována východ–západ a tvoří obytné denní jádro. Ze severu se k ní přimyká dvoupodlažní hmota ložnic. Severní fasáda domu zůstává maximálně uzavřena vestavbou a původním kamenným zdivem. K východnímu štítu je přistavěn dřevěný přístřešek pro dva vozy. Z této strany je také hlavní vstup do domu přes nezastavěnou část stodoly.

Chodba za vstupem je využívána jako šatna s přímým vstupem do obytného prostoru. Ten tvoří u severní stěny kuchyňský kout s jídelním stolem a obývací část, navazující na terasu pod západním štítem. Vpravo od vstupních dveří chodba odděluje ložnici rodičů s šatnou, koupelnu, sklad a pokoj pro hosta. Jednoramenné schodiště, které je součástí obytného prostoru, vede do patra, kam jsou situovány ložnice dětí s koupelnou a prádelnou. Z chodby je možné vyjít na pochozí střechu vestavěného domu do původního krovu stodoly.

U východního štítu je v přízemí kotelna, přístupná z exteriéru. Garážové stání pro dva vozy je přisazeno k východní štítové zdi.

Autorská zpráva
Foto Jan Forman