Přestavba bytu v historickém domě

11.03.2020 Rekonstrukce

Mojmír Pukl
/ Rekonstrukce obnovuje původní dispozici, spojuje rozdělené části opět do bytu jednoho. Byt se provzdušnil, prosvětlil.

*

Výchozí stav
Pseudobarokní dům v historické části města je konstrukčně ve střední části příčně třítraktový, v krajních částech ke štítovým stěnám dvoutraktový. Ze schodiště, které je umístěno v ose stavby a orientováno do dvora, je na podestě 1. patra přístup k řešenému bytu. Původně byt zabíral celou západní polovinu patra, pozdější úpravy ho rozdělily na dva menší. Prostor mezi nimi, který byl součástí domovní chodby mezi vstupy, náležel dříve k hale nerozděleného bytu.
Pravá (severní) část dispozice se za dvoukřídlovými vstupními dveřmi skládala z chodby, ze dvou pokojů s okny a balkonem na sever do ulice a kuchyně
s oknem do dvora na jih. Doplněn byl příslušenstvím, spíží, záchodem a komorou odvětranými do světlíku. Koupelna umístěná ve dvorním traktu byla přístupná pouze z kuchyně, má okno do dvora, orientované na západ.
Do druhé části (jižní) se vstupovalo z domovní chodby nalevo, byla zde předsíňka se dřezem, pokoj s balkonem na jih do dvora a z pokoje přístupná koupelna se záchodem, jejíž okno je také obráceno na jih.

Návrh
Rekonstrukce je vyvolána požadavky nového uživatele, obnovuje původní dispoziční rozvrh, opět spojuje obě části do bytu jednoho.
Úprava provedla změny spojené s částečnou proměnou funkčního uspořádání, modernizací vybavení, celkovou obnovou a osvěžením atmosféry prostředí,
a tím přispěla ke zlepšení kvality bydlení vůbec. Projekt respektuje prostorové kvality a charakter stavby, dochované celky, části a detaily, korekce jsou provedeny formou soudobé intervence, střídmě, aby doplnily převládající stylový charakter a eliminovaly později provedené prvky a nevhodná řešení.

Rekonstrukce
Vstupní dvoukřídlové dveře byly vráceny na původní místo. V hygienickém příslušenství byl původní záchod přidružen k sousední komoře, kde má novou polohu, na jeho bývalém místě byla zřízena sprcha. Vedle, kde dříve byla spíž, je umístěna pračka.
Do stěny mezi chodbou a kuchyní jsou navrženy po obou stranách vestavěné skříně. Byla přestavěna příčka mezi kuchyní a koupelnou, bez průchodu, s nadsvětlíkem a s přípojkami pro zařízení kuchyně. Koupelna má nový vstup
z levé části bytu. V parapetu kuchyňského okna je spížní skříň s odvětráním.
V levé části bytu je vybouráním příčky zrušena předsíňka, a tím prodloužena chodba s vestaveným patrem a pod ním při stěně úložným prostorem (skříní).
Byl proveden nový vstup do koupelny (z chodby je pro větší rodinu vhodnější). Vybouráním nefunkčních konstrukcí se koupelna zvětšila a kromě vany
a umyvadla je zde instalována také záchodová mísa.
Druhá koupelna, původně místnost pro služku s oknem na jih, byla zrušena
a místnost je připojena jako dobře osvětlený pracovní kout k pokoji s balkonem, společně využívaným jako studio pro děti.

Zařizovací předměty, obklady, dlažby a základní osvětlení jsou jednoduché, vestavěné skříně v chodbě a obložení s dveřmi do příslušenství mají povrchy
z lamina, kuchyně je lakovaná. Pro novou krytinu bylo zvoleno marmoleum. Ústřední topení s ohřevem teplé vody má plynový kotel v předsíni, byla provedena nová elektroinstalace.
Komfort vybavení odpovídá současnému standartu v daných kvalitách prostředí (rozloha, výška stropů, štukování). Původní okna a dveře dostaly kliky z bílé mosazi sehnané v bazaru. Byt se provzdušnil, prosvětlil. Byl vytvořen neutrální rámec, vybavení Interiéru je dílem obyvatel bytu.

Autorská zpráva
Foto archiv autora