Obytné kontejnery, Praha

12.09.2018 Půdní byty

Petr Hájek / Petr Hájek architekti
/ Projekt ukazuje, jak intenzivněji využívat současná města.
I v historické Praze je reálné
postavit dům na domě.

*

Vysoké ceny pozemků a jejich nedostatek vytlačuje bydlení z center měst na periferii. To ve svém důsledku vede ke vzniku příměstských monofunkčních aglomerací. Jejich obyvatelé jsou většinou odkázáni na automobil, ve kterém tráví podstatnou část života při cestě za prací a službami. Pro zlepšení této situace bude nutné hledat uvnitř měst další rozvojový potenciál. Jednou z možností, jak získat nový prostor, je intenzivnější využívání střech.

Tento projekt pohlíží na střechu nejen jako místo, do kterého je možné bydlení vestavět, ale jako na plnohodnotný stavební pozemek. Do prostoru tohoto „nového pozemku“ jsou navrženy „obytné kontejnery“. Kontejnery jsou vložené do střechy a krovu tak, aby nenarušily čitelnost původního tvaru domu. Prostorové boxy obsahují obytné místnosti, hygienické a technické zázemí. Zbylá část původního podkroví je využita pro ložnice a šatny. Vložené boxy lze v interiéru skládacími stěnami „zaklapnout“ a vytvořit z nich kompaktní objemy. Tak je možné vnitřní prostory podle potřeby rozdělit do jednotlivých místností, nebo naopak propojovat do větších celků. Pro pohledy ven jsou do stěn vyříznuty velké otvory – „oči“, které lze rovněž uzavřít. Z paluby umístěné na kovovém boxu je krásný výhled na okolní město. Materiálové řešení vychází z architektonického konceptu návrhu. Původní části střechy jsou obnoveny tradičními technologiemi. Všechny konstrukce jsou postaveny běžnými technologiemi z běžných materiálů (dřevo, sklo, kov, sádrokarton). Z důvodu odlišení jsou původní části krovu ponechány syrové bez povrchových úprav. Naopak nové vkládané prvky jsou potaženy titanzinkovým plechem, nebo opatřeny barevnými nátěry.

Autorská zpráva
Foto Ester Havlová a archiv autorů

*

*

*

*

*

*

*