Přestavba panelákového bytu, Chodov

11.02.2020 Panelákové byty, Rekonstrukce

Pavel Pácalt / Kontinual
/ Začleněním velké haly se výrazně zvětšil obytný prostor, denní světlo se dostalo do dříve tmavých a špatně využitelných míst bytu.

*

Předmětem stavebních úprav byl třípokojový byt v panelovém domě na pražském sídlišti Chodov. Zadáním bylo vytvoření moderního světlého interiéru a upravení prostoru bytu tak, aby došlo pokud možno k propojení kuchyně
s obývacím pokojem a byt působil prostorněji.

Na počátku práce se zdálo, že toho dosáhneme pouze materiálovým sjednocením podlah a povrchů stěn, bez výraznějších bouracích prací. Nicméně po nastudování konstrukční soustavy panelového domu jsme se statikem došli k závěru, že je možné odstranit stěnu oddělující stávající obývací pokoj od haly. Klíčová dělicí stěna se ukázala jako nenosná, pouze výplňová. Velkou roli pro statiku domu hrál také fakt, že byt se nachází v posledním podlaží pod střechou.

Protože stěna spadala do tzv. společných prostor domu, bylo nutné absolvovat jednání se společenstvím vlastníků a družstva. To mimo jiné znamenalo zdržení celého procesu, protože bylo nutné počkat na termín schůzek obou subjektů. To se ale nakonec podařilo.

Odstraněním stěny se obytný prostor výrazně zvětšil, propojil se s kuchyní, současně také s velkou halou, která do té doby byla pouze průchozí tmavou místností bez lepšího využití. Otevřely se také možnosti další práce s denním světlem a jeho dovedením do tradičně tmavých prostor panelákových bytů – koupelnového jádra a vstupní předsíně. Toho je dosaženo pomocí vnitřních oken – světlíků, ale také přivedením přirozeného světla z obou stran obvodových stěn.

Zapojením velké haly do obytného prostoru došlo k redukci jednoúčelové komunikační plochy a navýšení plochy obytného prostoru. Koupelnové jádro se posunulo, přitom se zachoval přímý kontakt s instalační šachtou. Na ploše bývalé kuchyně ještě vznikla při obvodové stěně malá pracovna se šatnou, přístupná vybouraným dveřním otvorem ze stávající ložnice.

Světlý a prosluněný byt v zeleni je reminiscencí na původní funkcionalistické myšlenky, které pozdější panelová výstavba vulgarizovala. Návrh se tak pokouší o její opětovné zjemnění v daných mantinelech nosných zdí
a okenních otvorů.

Autorská zpráva
Foto Jaroslav Hejzlar