Nástavba panelového domu Pankrác

16.03.2010 Bytové domy, Panelákové byty, Rekonstrukce

Michal Kuzemenský, David Macháček / my architekti
Rekonstrukce a dvoupodlažní nástavba s 20 byty má vytvořit nový celek, který nebude v rozporu s původním panelovým domem.

Dvojpodlažní nástavba a rekonstrukce čtyřpodlažního panelového bytového domu typu T08B/s404Ř je koncipována jako nekontrastní – intaktní, to znamená objekt nástavby a stávajícího domu spojující. Návrh nemá ambice koncepčně experimentovat s panelovými systémy. Ambicí návrhu je citlivě navázat na strukturu panelového domu podobným rastrem, opakování panelů rozvolnit, mírně znejistit a vytvořit jeden celek: tradiční, řekněme konzervativní bytový dům s čitelnými kořeny. Zadáním i záměrem návrhu bylo minimálně zasáhnout do stávajícího objektu. Stejně tak bylo záměrem neztratit souvislost s okolím. V plánu nebyl šperk, ale subtilní, čitelný posun. I panelová sídliště mají genia loci, svoji historii, svoje obyvatele.

Dům má výhled na severní i jižní stranu. Zásadní rozpor: na severní stranu je luxusní výhled na celé město přes otevřenou plochu parku – jedná se ale o severní fasádu objektu. Na jih do ozeleněného vnitrobloku panelových obytných domů. Řešení: byty jsou příčně průhledné z jihu na sever – otevřená krabičková dispozice. Jako když dítě spojuje do sebe krabičky od sirek – různě vytahuje šuplíky, některé úplně vynechá… Jednoduše.

Druhý, pro nástavbu panelového domu obvyklý problém: bylo nutné napojit se na stávající dům v přesně určených místech. Za prvé instalacemi (voda, kanalizace, vzduchotechnika, elektro) v místě stávajících jader. Stávající instalace posílit a částečně nahradit novými. Za druhé napojením stavebních konstrukcí. Bylo nutné zatěžovat stávající objekt v statikem přesně určených bodech vypočítanou mezní silou. Podstatné bylo posouzení a vypočtení optimální přitížení základové spáry stávajícího objektu. Standardním způsobem byl navržen rozsah sanace panelového objektu – objekt vykazuje poruchy běžné pro panelové domy ze sedmdesátých let. Špatné zateplení, koroze spojů jednotlivých panelů, nedoléhavost spár panelů, zatékání v lodžiích.

V každé sekci je nově navržen výtah. Nástupní stanice výtahu je v přízemí, výtah má zastávku v každém stávajícím podlaží a končí v pátém, tedy spodním podlaží navrhované dvoupodlažní nástavby. Výška výtahové šachty tak nezasahuje do severní fasády s kvalitním výhledem.

Nástavba má v každé sekci 4 byty. Všechny čtyři mají vstup z pátého podlaží, z úrovně dnešní střechy objektu. Dva jednopodlažní byty v pátém podlaží mají rozlohu cca 51 m2. Další dva byty v sekci jsou navrženy mezonetové o rozloze cca 89 m2 a v nástupním podlaží mají pouze vstupní halu, šatnu a vnitřní bytové schodiště. Oba typy bytů mají koncepci jednoho obytného prostoru, který obsahuje zároveň obývací pokoj, kuchyň a jídelnu. Na tento spojitý prostor jsou skládáním napojeny ložnice, koupelny a toalety. Střední trakt mezonetových bytů, ve kterém bylo nezbytné umístit hygienické zázemí bytů, je osvětlen i větrán bazilikálním světlíkem – horní světlo přichází do středu dispozice.

Jednopodlažní padesátimetrové byty mají obytný prostor plus dva pokoje se zázemím. Mezonetové dvoupodlažní byty tvoří obytný prostor propojený dvoupodlažní halou (schodištěm) se vstupní šatnou a tři, resp. dva pokoje se zázemím. Všechny typy bytů mají terasu nebo lodžii. Byty v krajních, koncových sekcích obytného domu jsou atypické – oproti ostatním zvětšené vykonzolováním do boční fasády.

Konstrukce nástavby je kombinace zdiva, lehkých ocelových stropů a železobetonových monolitických atypických prvků. Celek musí být lehký, stavěný z dílů. Návrh konstrukčního systému je mimo jiné podřízen i přesné představě investora o provádění stavby – za provozu objektu.

20 nových bytových jednotek, užitná plocha nástavby 1434,3 m2 + plocha teras 213,6 m2. Obestavěný prostor včetně výtahů 7854 m3.

Spolupráce Ivan Beneš (statika).

Autorská zpráva
Obrazová dokumentace archiv autorů