Hrobaříci a Hrobaři

Hrobaříci a Hrobaři. Horáková, Pavla. Nakladatelství Apostrof, vyjde v listopadu 2012. Ilustrace Veronika Kašparová.

Pražský Žižkov vzbudil v poslední době zájem laické i odborné veřejnosti kontroverzním developerským záměrem, při kterém měly být zbourány funkcionalistické budovy Nákladového nádraží.  Na tom, zda objekt bude, nebo nebude prohlášen za kulturní památku, závisí do značné míry jeho osud.
Osobitou atmosféru Žižkova přibližuje soubor obrazů Veroniky Kašparové
S Žižkovem v pasteli. Jako ilustrace si soubor vybrala autorka knihy Hrobaříci a Hrobaři, závěrečného dílu dobrodružné trilogie
o partě dětí. Děj knihy se totiž odehrává právě na Žižkově.
„Naše díla vznikala zcela nezávisle, aniž jsme
o sobě věděly,“
vysvětluje Veronika Kašparová. „Přesto se pozoruhodným způsobem prolínají. Seznámily jsme se díky šťastné náhodě na Žižkově a rozhodly se naši radost z tvorby propojit, a tím zážitek ze společného díla umocnit.“
Autorkám a crowdfundingovému serveru Kreativci sobě (www.kreativcisobe.cz) se podařilo získat více než polovinu plánované částky na vydání knihy pomocí crowdfundingu za pouhých sedm dní. Kniha se bude o přízeň budoucích čtenářů
a investorů ucházet do konce října a na pultech se objeví v listopadu.

Hrobaříci a Hrobaři

Slavné stavby Prahy 7

Slavné stavby Prahy 7. Krajči Petr (ed.), Beran Lukáš, Halík Pavel, Líbal Patrik, Lukeš Zdeněk, Semotanová Eva, Šenk Filip, Vlček Pavel, Zlámaný Michal, Podrazil Jiří (foto). Vázaná, 275 stran, 17 × 23,6 cm, česky, běžná cena 373 Kč.

Další z publikací edice Slavných staveb provází tentokrát čtenáře po 70 stavbách Prahy 7. Pod editorských vedením Petra Krajčiho máme možnost poznat krásy minulé i současné architektury na tomto území Prahy. Čtvrti Holešovice, Letná, Bubny i část Bubenče a Troji skrývají významné architektonické skvosty, jako je nově zrekonstruované Národní technické muzeum, Hlávkův most, Průmyslový palác, Rudolfova štola či galerie moderního umění DOX a M Factory. Texty opět provází bohatá obrazová dokumentace a v závěru knihy jsou zařazeny mapy pro snadnější orientaci při procházkách na Praze 7.

Slavné stavby Prahy 7

Prostory a dialogy Evy Jiřičné

Prostory a dialogy Evy Jiřičné. Hvížďala Karel. Vydal: Prostor – architektura, interiér, design, o.p.s., 2011. Formát 15 x 15 cm, 240 stran, česky. Běžná cena 300 Kč.

Druhá monografie Evy Jiřičné, kterou vydává nezisková společnost Prostor (IN/EXTERIOR,
Práce Evy Jiřičné, 2005).

Prof. akad. arch. Eva Jiřičná žije a pracuje od roku 1968 v Londýně (v Anglii má svoji kancelář Eva Jiricna Architects, spolupracovala s renomovanými architekty, například s Richardem Rogersem nebo Normanem Fosterem). Naše veřejnost se s její prací mohla blíže seznámit na realizacích hotelu Josef nebo Oranžérie na Pražském hradě.

„Evu Jiřičnou znám léta a mimořádně si jí vážím. Pro její odvahu, s níž po ruské okupaci jako mladá projektantka zůstala v Anglii, kde byla na stáži, pro píli a talent, díky nimž se tam prosadila a získala si světový respekt technologickou invencí, křehkou krásou a poesií ocelových a skleněných kreací. Je mimochodem jedinou Češkou, které byl královnou udělen Řád britského impéria. Evu mám rád také pro její otevřenost, skromnost, laskavou povahu a nadhled. Její život rozhodně nebyl jednoduchý, ale přesto nesmírně poutavý, jak o tom svědčí i tento knižní rozhovor.“

Zdeněk Lukeš

www.prostor-ad.cz

Prostory a dialogy Evy Jiřičné

Městské zásahy

Městské zásahy / S láskou vaši architekti. Matúš Vallo, Oliver Sadovský. Vydal STOVART, edice Architektura / Umění, 2011. Vazba měkká, formát 18 x 22 cm, počet stran 200, česky (české příspěvky), slovensky (slovenské příspěvky), anglicky (vše), běžná cena 599 Kč.

Kniha mapuje tříletý proces projektu s názvem Městské zásahy. Architekti Matúš Vallo a Oliver Sadovský vyzvali kolegy, aby identifikovali ve svém městě problematické body a následně hledali řešení. Série projektů, která získala velkou pozornost veřejnosti a médií, zkoumá nové možnosti dialogu o veřejném prostoru v trojúhelníku architekt – veřejnost – městský úředník. Tento „rozhovor“ zpočátku fungoval především na bázi výstav (Bratislava, Praha, Brno), blogů nebo sérii diskusí a prezentací jednotlivých projektů, kniha se zabývá projektem jako procesem, který s sebou může přinést významný posun na poli tak důležité diskuse o městě. V první části knihy jsou texty od významných zahraničních, ale i českých a slovenských architektů spojených s danou tematikou, druhá část obsahuje 60 nejzajímavějších projektů ze tří měst, ve kterých proběhly výstavy.

Městské zásahy

Současná česká architektura a její témata

Současná česká architektura a její témata. Kratochvíl, Petr. Vydavatel: Nakladatelství Paseka, 2011. Formát 27 x 22cm, 206 stran, vázaná, česky. Běžná cena 590 Kč.

Monografie Petra Kratochvíla si klade za cíl zmapovat a představit čtenáři nejvýraznější stavby, rekonstrukce a jiné architektonické projekty realizované v prvním desetiletí 21. století. Po úvodních statích, které se zabývají otázkami po nejnovějších architektonických tendencích, soukromém a veřejném prostoru, architektuře a udržitelném rozvoji a některých dalších tématech, následují kapitoly, jež chronologicky představují nejzajímavější architektonické realizace v posledních deseti letech. Knihu doprovází 120 fotografií od renomovaných fotografů a desítky plánů a skic.

PhDr. Petr Kratovchvíl, CSC. (1950) absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v oborech filozofie a psychologie. Věnuje se kulturním aspektům vývoje měst, teorii památkové péče a současné české i světové architektuře. Je autorem či spoluautorem řady publikací, mj. i monografie Česká architektura 1989 až 1999 a publikace Velké dějiny Zemí koruny české – Architektura.

Současná česká architektura a její témata

ČESKÁ ARCHITEKTURA / CZECH ARCHITECTURE 2009 – 2010

Česká architektura / Czech Architecture 2009 – 2010. Výběr staveb a úvodní text Pavel Hnilička. Produkce Dagmar Vernerová. Vydavatel Prostor – architektura, interiér, design, o. p. s., 2011. Překlad Veronika Hanušová, jazykové konzultace Luis Marques, Sarah Louise Robertson-Glasgow, grafické řešení Petr Štěpán, Studio Najbrt. Česky, anglicky, 216 stran, v hlavní kapitole 33 staveb (více než 300 fotografií a plánů).

Cílem ročenky české architektury je pravidelně podávat zprávu o aktuální situaci a vývoji oboru nejen odborné, ale především laické veřejnosti a přinášet podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr staveb do reprezentativní dvoujazyčné publikace provádí vždy jedna osobnost z prací nabídnutých vyzvanými architekty.

Kniha se skládá ze tří kapitol. První z nich Stavby prezentuje 33 vybraných a typologicky rozmanitých objektů. V kapitole Názor hovoří kunsthistorik Jiří Ševčík s architektkou a laureátkou státní ceny Alenou Šrámkovou. Třetí kapitola Faktografie přináší přehled událostí v architektuře(vybrané akce komentoval Adam Gebrian), statistické přehledy (stavebnictví, bytová výstavba, nemovitosti), ocenění vybraných osobností (V. Rudiš, V. H. Pardyl) za celoživotní dílo a výsledky vybraných celostátních soutěží a projektových soutěží spolupořádaných Českou komorou architektů. Faktografickou kapitolu uzavírá seznam literatury vydané za uplynulé období (vybrané tituly doporučila Klára Benešovská).

www.prostor-ad.cz

ČESKÁ ARCHITEKTURA / CZECH ARCHITECTURE 2009 – 2010

SIAL

Vydalo Arbor vitae a Muzeum umění Olomouc, 2010. 400 stran, grafická úprava Robert V. Novák, česky, cena 900 Kč.

Koncepce publikace Miroslav Masák, Rostislav Švácha, Pavel Zatloukal, Jakub Potůček, editor Rostislav Švácha. Texty Lukáš Beran, Dita Dvořáková, Adam Gebrian, Hubert Guzik, Marcela Hanáčková, Vendula Hnídková, Ludmila Hůrková, Eva Josková, Iva Karásková, Milan Kudyn, Martina Mertová, Terezie Nekvidová, Eva Novotná, Marie Platovská, Jakub Potůček, Jana Stará, Martin Strakoš, Markéta Svobodová, Karin Šrámková, Rostislav Švácha, Vlaďka Valchářová, Jana Zajoncová, Pavel Zatloukal, Jan Zikmund.

V řadě publikací o architektonickém ateliéru SIAL představuje kniha zatím nejrozsáhlejší pokus o systematické podchycení této nejpozoruhodnější kapitoly historie české architektury 2. poloviny 20. století. Čtyřsetstránková publikace rozděluje práci SIALu do tří kapitol, které se zhruba kryjí s šedesátými, sedmdesátými a osmdesátými léty 20. století. K výkladu se pojí 25 projektů a staveb, které jednotlivá období reprezentují. Závěrečná čtvrtá kapitola se zamýšlí nad významem Sialu pro naši současnost a mladou architektonickou generaci, následují portréty patnácti nejvýznamnějších architektů libereckého sdružení.

www.olmuart.cz

SIAL

Texty o architektuře 06/09. Matadoři/ Junioři


Jirkalová, Karolina, Novotná, Eva, Steinbachová, Marcela / Editoři. Nakladatel Kruh, o.s., 2010. Formát 38 x 28 cm, 100 stran, česky, běžná cena 270 Kč.

Nový sborník Kruhu obsahuje sedm dialogů vybraných absolventů a jejich učitelů: Jan Bočan + Jan Mackovič, Vladimír Vašut, Viktor Vlach / Roman Koucký + Jan Žalský / Ladislav Lábus + David Mareš, Martin Matiska / Emil Přikryl + Petr Pinkas / Martin Rajniš + Lubor Gavalec, Richard Kalmár, Martin Kloda, Marek Topič / Miroslav Šik + Michal Kuzemenský / Alena Šrámková + Yvette Vašourková.
Druhá část je věnovaná rozhovorům s architekty „matadory“ – Ivo Klimešem, Viktorem Rudišem, Ivo Obersteinem a s jejich slovenskými protějšky Vladimírem Dedečkem a Ivanem Matušíkem.
Tyto dvě stěžejní části jsou doplněny rozhovory se španělskými architekty Franciscem Mangadem a José Ignaciem Linazasorem a přednáškami architektů Zdeňka Fránka a Josefa Pleskota.

Texty o architektuře 06/09. Matadoři/ Junioři


Slavné stavby Prahy 6

Urlich, Petr, Popelová, Lenka, Sedláková, Radomíra, Skranc, Pavel, Vlček, Pavel, Vorlík, Petr. Slavné stavby Prahy 6. Nakladatelství Foibus, 2009. Formát 165 x 230 mm, 290 stran, vázaná, česky, běžná cena 429 Kč.

Kniha je pozvánkou na procházku architektonickým bohatstvím šesté pražské městské části, od nejvýznamnější památky středověku – románského kostela sv. Máří Magdalény v Přední Kopanině přes raně barokní stavby a výrazné stopy pozdního baroka, řadu pozdně klasicistních rozlehlých domů, velkorysých staveb moderní architektury, jakou je například Skleněný palác, až po řadu slavných vil, a to nejen vil na Babě nebo vily Müllerovy. Kniha je průvodcem po architektonických půvabech a skvostech Bubenče, Břevnova, Dejvic, Hradčan, Liboce, Ruzyně, Střešovic, Veleslavína a Vokovic až po architektonickou přítomnost.

Slavné stavby Prahy 6

ČESKÁ ARCHITEKTURA 2008-2009

CZECH ARCHITECTURE 2008-2009

Česká architektura 2008-2009 / Czech Architecture 2008-2009. Vydavatel: Prostor – architektura, interiér, design, o. p. s., 2010. Výběr staveb a úvodní text Petr Pelčák. Produkce Dagmar Vernerová. Překlad Veronika Hanušová, jazykové konzultace Luis Marques, Sarah Louise Robertson-Glasgow. Grafické řešení Pavel Lev, Studio Najbrt. 228 stran (33 staveb) + 60 stran zvláštní příloha. Česky, anglicky, cena 600 Kč.

Cílem ročenky české architektury je pravidelně podávat zprávu o aktuální situaci a vývoji oboru nejen odborné, ale především laické veřejnosti a přinášet podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr staveb do reprezentativní dvoujazyčné publikace provádí vždy jedna osobnost z prací nabídnutých vyzvanými architekty.

Kniha se skládá ze tří kapitol. První z nich Stavby prezentuje 33 vybraných a typologicky rozmanitých objektů. Značná část kapitoly je věnována stavbám pro bydlení. V kapitole Názor hovoří L. Válka, ředitel galerie DOX v Praze. Třetí kapitola Faktografie přináší statistické přehledy (stavebnictví, bytová výstavba, nemovitosti). A dále ocenění vybraných osobností (J. Bočan, E. Přikryl) za celoživotní dílo, výsledky vybraných celostátních soutěží a projektových soutěží spolupořádaných Českou komorou architektů. Faktografickou kapitolu uzavírá přehled událostí v architektuře a designu (vybrané akce komentovali O. Okamura a J. Zielinski) a seznam literatury vydané za uplynulé období (vybrané tituly doporučil P. Halík).

Ročenka je doplněna zvláštní přílohou, která zahrnuje rejstříky jmenný, typologický a místní a profily architektů a fotografů.

www.prostor-ad.cz

ČESKÁ ARCHITEKTURA 2008-2009