Caruso St John / 33 soutěží, 6 projektů

18.10.2016 Výstavy

Adam Caruso a Petr St John založili v roce 1990 studio, které dnes stojí za řadou pozoruhodných staveb. Na první pohled lze hovořit o „obyčejné architektuře“. Počáteční projekty se vyznačovaly značnou strohostí, kterou později vystřídala velice citlivá inspirace historií, vzpírající se však přesnému datování. Jejich dalším silným inspiračním zdrojem je současné umění, ale nesnaží se
o zamlžení hranice mezi výtvarným uměním
a architekturou. Nutno také zdůraznit zdárné vyhýbání se modernistickým a historizujícím klišé. Jejich práce nespočívá pouze ve stavění „nového“, ale rovněž se ve značné míře věnují rekonstrukcím a dostavbám.

Jak sami uvádějí – „Není možné fungovat mimo časoprostor a nelze mimo něj ani navrhovat architekturu. Považovat novost za kvalitu je absurdní představa. Vše se stává nedílnou součástí časoprostorového kontinua, čemuž nelze uniknout.“ Caruso St John chápou architekturu jako součást širší kultury – umělecké i sociální. Patrným je v jejich dílech důraz na materiál, konstrukční otázky, detail, světlo, ale také vytváření atmosféry. Naprostou samozřejmostí je pro ně práce s kontextem místa, jak z pohledu stávající situace, tak i možnosti jak lze danou atmosféru proměnit.

Mají za sebou řadu realizací a soutěžních projektů, ale také výstav, publikačních i pedagogických aktivit a jsou držiteli řady významných ocenění. Jen namátkou za realizaci Galerie současného umění ve Walsallu (2000) a Cihlový dům v Londýně (2006) byli nominováni na Stirlingovu cenu – nejprestižnější britské ocenění pro architekty. V poslední době získali ceny za modernizaci Tate Britain (2014) – Civic Trust Award, New London Architecture Conservation and Retrofit Award a RIBA Award. V roce 2016 RIBA Award a RIBA National Award za modernizace Newport Street Gallery a Gagosian Gallery v Londýně.

Jejich první výstava připravená speciálně pro Dům umění města České Budějovice se prostřednictvím posledních projektů váže především k architektonickým soutěžím.

Místo:  Galerie současného umění a architektury / Dům umění České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 38
Termín: 19.10.–20.11.2016