Vítězkou soutěže BIQ je Petra Krobotová

25.05.2010 Soutěže

Na včerejší vernisáži výstavy projektů finalistů soutěže Bydlení IQ byly uděleny ceny a čestná uznání pěti studentům architektury.

Příprava vernisáže v krásném prostoru Wines Home nezačala zrovna nejlépe, sotva jsme všechny panely zavěsili, první z nich začaly padat. Ale kdyby všechno probíhalo podle plánu, bylo by to asi podezřelé. V každém případě tento „malý problém“ vyvolal spíš pozitivní reakce než obavy, představa padajících panelů během slavnostního vyhlašování nás pobavila. A vlastně jsme si přáli, aby celý večer probíhal neoficiálně, nestrojeně. Hodně jsme improvizovali, ještě jednou nás zaskočily technické problémy, ale nikdo z přítomných studentů nám to určitě neměl za zlé. Atmosféru večera dobře naladili především Michal Kuzemenský a Michal Kunc, kteří se za porotu vyjadřovali ke všem prezentovaným projektům.

*

Při vyhlášení soutěže začátkem letošního roku jsem se obávala, jestli se vůbec přihlásí dostatečný počet studentů. Téma bydlení je sice atraktivní pro laickou veřejnost, ale studenti na školách řeší i mnohé další úlohy, možná závažnější, možná zajímavější. Náš internetový časopis je navíc teprve v začátcích a pro většinu studentů neznámý… Obdobné loňské soutěže – tematicky volné a vyhlášené známou obří společností – se zúčastnilo 73 projektů. Bude mít naše porota vůbec z čeho vybírat?
První student se přihlásil jen několik dní po vyhlášení soutěže, 16. ledna, druhý o dva dny později. Ke konci měsíce se ale s přihláškami roztrhl pytel a před uzávěrkou v polovině února, kdy počet překročil číslo 130, jsem začínala mít obavy zcela opačné: zvládne porota v poměrně krátkém čase posoudit tolik projektů? Ujistila mě, že se práce nebojí.

Markéta Cajthamlová, Ondřej Císler, Michal Kunc, Michal Kuzemenský a Antonín Novák byli skvělí. Zasedání poroty nad 55 postupujícími projekty bylo z mé pozice pozorovatele úžasným zážitkem. Připomínky byly konstruktivní, porotci měli každý projekt „přečtený“ do hloubky, kritériem pro posuzování rozhodně nebyla na pohled líbivá grafika. Vítězné projekty vzešly z individuálního bodování všech dvaceti finalistů, a protože se celá porota shodla (jen s malými rozdíly v pořadí) na prvních pěti, porotci se rozhodli udělit navíc i dvě čestná uznání.

Vyjádření poroty k soutěži: „Tématem soutěže byl pohled studentů architektury na problematiku bydlení. Porota hodnotila všechny přihlášené projekty. Ocenila zastoupení téměř všech vysokých škol architektury v ČR a různorodost typů a forem přihlášených projektů.
Porota kladla důraz na souvislost zadání, tedy položené otázky, a na kvalitu odpovědi. Zabývala se podrobně všemi úrovněmi projektu od kontextu stavby, tedy aspekty městotvornými, přes vnitřní schéma domů po architektonické detaily.
Výrazným trendem byly úvahy o sociální struktuře návrhů promítnuté do struktury města. Podstatné byly úvahy studentů o struktuře města pro příjemné bydlení, úvahy o měřítku menších sídelních celků.“

*

Příjemných okamžiků v průběhu soutěže bylo víc. Už při prvních krůčcích našemu časopisu fandila Petra Kalendová ze společnosti Somfy. Když se jednou zeptala, co je u nás nového, a dozvěděla se o zamýšlené soutěži pro studenty, okamžitě se zapojila.
S Katkou Kadlecovou, spolumajitelkou firmy USSPA, jsme se seznámily při otevření jejich showroomu v Dolní Dobrouči. I druhé setkání při přebírání ceny za expozici USSPA na ForArchu napovědělo, že architektura tuto společnost velmi zajímá – jako jediná zástupkyně ze všech oceněných firem jmenovala autory díla, architekty. Takže mě ani nepřekvapilo, že partnerství soutěže pro studenty architektury bez zaváhání přijala.

Milá byla i korespondence se soutěžícími studenty. S některými jsme si po mailu docela hezky „pokecali“. Radost jsem měla z posledního mailu Petry Krobotové: „Tato akce bude pro mě takovým příjemným vyvrcholením posledních velice náročných dní, jelikož 24. května odevzdávám diplomovou práci.“

Doufám, že večer byl příjemný pro všechny zúčastněné studenty, a pro Petru obzvláště.  Protože si odnesla trofej nejvyšší.

***

První cena – 40 000 Kč

Petra Krobotová / Norra Guldheden, levné bydlení

Fsv ČVUT Praha / Erasmus, Göteborg, Švédsko, vedoucí práce Morten Lund a Gert Wingardh

Hodnocení poroty: Pokud se něco povede, tak se vším všudy. Petra Krobotová si vybrala zajímavé zadání, vzrušující lokalitu, v kontextu města zbytkovou a na ni navrhla adekvátní program, alternativní bydlení. V zalesněné strži nad městem stojí skupina dřevěných domů, které oscilují mezi chatou, viladomem a komunitním bydlením. Bydlení a domy reflektující přírodní rámec lokality, formou i materiály, mají dobře promyšlené vnitřní schéma, praktické a užitné půdorysy. Stejně dobře je osazena skladba celku z jednotlivých domů.  Na podkladě pragmaticky vyřešených úkolů vyniká poetika domů. Mírně zdeformovaný tvar, náznak ledabylosti, zdánlivá nahodilost ve skladbě fasád i celé skupiny domů. Největším kladem celku je samozřejmost, se kterou obydlel svah. Když se něco povede, nebývá to náhoda, ale hodně práce, která není vidět. Na zajímavou realistickou otázku byla nalezena adekvátní odpověď.

*

Druhá cena – 20 000 Kč

Tereza Naarová / Intenzivní nízkopodlažní bytová zástavba Plzeň

FUA TU Liberec, vedoucí práce Jiří Suchomel

Hodnocení poroty: O kvalitách tohoto projektu nebylo v porotě sporu. Projekt intenzivní nízkopodlažní zástavby navazuje na nejlepší příklady koncentrovaného modernistického bydlení (např. Atelier 5, BIG) přičemž reaguje na aktuální stav rozpadu měst, jehož je Plzeň typickým příkladem. Autorka vtiskla projektu několik zásadních kvalit: jedná se o inteligentní městskou strukturu poskytující příjemné bydlení s dostatkem soukromí při zachování vysoké hustoty osídlení. Sídlo má vhodně vrstvenou hierarchii soukromých, polosoukromých a veřejných prostor. Konkrétní architektonická podoba domů je pak velice kultivovaná. Projekt je profesionální, graficky výtečně podaný.

*

Třetí cena – 10 000 Kč

Jiří Žid / Okolí Lucemburské ulice v Liberci

FUA TU Liberec, vedoucí práce Zdeněk Fránek

Hodnocení poroty: Porota ocenila velké nasazení autora. Projekt vykazuje citlivé nakládání s měřítkem, hustotou osídlení, práci s městotvornými principy, vypozorovanými a přetavenými do současnosti, smysl pro vytváření krásného města navzdory strojovému a byrokratickému myšlení. Autor se nebojí bourat, co je ke zbourání vhodné, a zastavět místo hustě. Srovnává různé dostupné přístupy k řešení problému. Výsledkem je celistvý názor na město od širokých vazeb v kraji až po detailní promýšlení obytného prostoru. Porota podtrhuje vzdělanecký podtext autorova přístupu.

*

Čestné uznání – 5 000 Kč

Petra Sejkorová / Obytný soubor ve Valencii

FA VUT Brno / Erasmus, Španělsko, Valencie, vedoucí práce Curro M. Jordá, Ignacio P. Blat

Hodnocení poroty: Porota ocenila dva základní fakty: Práci se zahušťováním vnitrobloku a profesionalitu řešení i zpracování. Autorka do prostorově předimenzovaného vnitrobloku postavila další bytový dům. Vložením domu vytvořila urbánní prostory jemnějšího měřítka než ulice a veřejnějšího než dvorek. Hledala něco „mezi“ a našla. Nebojím se vstoupit, ale vím, že jsem skoro doma. Kde? V našem společném městě. Tyto polosoukromé prostory svými specifickými vlastnostmi přirozeně podporují obyvatelnost města, identitu…

Projekt je podpořen profesionálním konstrukčním řešením, velice kvalitními půdorysy, a to vše pravděpodobně na základě realistické ekonomické úvahy. Studentský projekt, ale lze si na to skoro sáhnout.

*

Čestné uznání – 5 000 Kč

Jan Veisser / Tři věže – bytový dům Vršovice

FUA TU Liberec, vedoucí práce Jaroslav Šafer, Zdeňka Němcová

Hodnocení poroty: Zkoumání doplnění rostlé zástavby. Proluka v místě, které prolukou nikdy nebylo. Vytipování bodu pro dominantu. Zajímavě položená otázka je půlka úkolu. Rozdělením objemu na tři skoro nezávislé domy dal autor vzniknout jemným urbánním prostorům, které v českém městě chybí. Zároveň se tímto rozčleněním z domu stal svého druhu monument, kterým autor pointoval neexistující náměstí. Kontextem je zástavba z padesátých let, ke které se nově navržené staví partnersky. Vybrat si jako jednu z referencí sorelu chce odvahu. Znečitelnit tuto referenci a ponechat pouze pocit patřičnosti, to už je umění. Skvělá práce s kontextem je hlavní důvod ocenění poroty. Zároveň porota poukázala na ne úplně realistickou úvahu o ekonomii projektu, respektive kritizovala neekonomické prostorové schéma.

**

Studentům blahopřejeme, všechny oceněné projekty a projekty finalistů budeme postupně publikovat včetně hodnocení poroty.

Některé z dalších soutěžních projektů už jsme představili a budeme i z nich nadále vybírat. Zajímavých prací se totiž v soutěži objevilo více než těch prvních dvacet, stanovených možnostmi soutěže.

Za Bydlení IQ Věra Konečná
Foto Jiřina Mikolášková a Barbora Konečná