Konverze a dostavba pivovaru v Buštěhradě

07.06.2011 Bytové domy, Soutěže

Jan Jirásko / FUA TU Liberec, vedoucí práce Jiří Buček, Filip Horatschke
Projekt na přestavbu pivovaru získal v soutěži našeho časopisu 2. cenu za jednoznačný a komplexní přístup k rekonstrukci.


+

Pražská Fakulta architektury vypsala pro své studenty na téma buštěhradského pivoru soutěž, ze které jsme představili šest oceněných prací. Zajímavé by mohlo být srovnání tohoto „libereckého“ návrhu s výsledky pražské soutěže.

+

Hodnocení poroty: Porota ocenila jednoduchý, jednoznačný a komplexní přístup k rekonstrukci pivovaru. Zachování původních kvalit hmoty starého objektu, komína a doplnění nového objektu adekvátním měřítkem i detailem.

+

Rekonverzi a dostavbu bývalého císařského pivovaru v Buštěhradě jsem pojal jako možnost vytvořit v historickém centru obce atraktivní, a nejen místními obyvateli hojně využívané místo pro život v jeho nejrůznějších podobách. Nejstarší a nejlépe zachovanou část navrhuji využít v parteru pro občanskou vybavenost, jako hospodu a lékárnu, v patře jako velký společenský sál a výstavní galerii, jež by byla ve správě střediska ekologické výchovy se sídlem v horních dvou podlažích v jižním křídle pivovaru. Zde by se týden co týden střídali noví lidé, studenti všech stupňů škol, jejichž aktivity by mohly být pro město oživením a přínosem.

Novější a vícekrát přestavovanou budovu v prostřední části areálu navrhuji nahradit novou budovou, která by sloužila jednak jako doplňující část k sálu (foyer, šatna, kavárna), a jednak jako ordinace lékařů, kteří by byli soustředěni v jednom místě obce spolu s lékárnou. Konečně v severní části parcely navrhuji postavit nový bytový dům, který by v souvislosti se stávajícím domem vytvořil vnitřní soukromou zahradu. Jedná se vesměs o střední a větší byty s parkovacím stáním v podzemních garážích. Mezi novými budovami nechávám vyniknout dominantu komína, který zůstává na místě jako připomínka původního využití místa. Směrem k rybníku vzniká jednoduchou formou – použitím velkých schodů – prostor amfiteátru. Navazuje na terasu přiléhající ke společenskému sálu, jež je z této strany v úrovni parteru. Břeh rybníka tak ožije.

Formu fasády nové budovy jsem zvolil jako minimalistickou hru čtvercových otvorů reagující na rekonstruovanou budovu pivovaru. Přesto, že původním zadáním bylo vytvořit zde především bydlení, rozhodl jsem se podívat na dané místo a jeho okolí komplexněji, a z tohoto důvodu jsem kromě bydlení navrhl umístit zde také některé služby a společenské centum. Místo okolo bývalého pivovaru je v Buštěhradě takřka jediným místem, které má potenciál být centrem, náměstím. Teprve při vyváženém spolupůsobení bydlení s veřejnými a společenskými aktivitami města mohou obě funkce, jak společenský život, tak samotné bydlení, dobře fungovat.

Autorská zpráva