Bytový dům v Praze 5 / Tři věže, dva dvory

29.08.2012 Bytové domy, Soutěže

Jakub Kolek / FA ČVUT, vedoucí práce Ondřej Císler
Výrazná figura zakončuje cíp tradiční blokové zástavby, zároveň průhledy zachovávají vztah mezi ulicemi vytvořený prolukou.

*

Druhý finalista, který řešil bytový dům na smíchovské parcele, se inspiroval tradiční zástavbou a industriální minulostí okolí.

Hodnocení poroty: Velikost a členění objektu působí přirozeně a dokáže reagovat na zástavbu jak Plzeňské, tak rozvolněné Holečkovy. Přesvědčivější jsou 3D hmotová zobrazení než perspektiva. Ke zvážení je návaznost na schodiště nad Holečkovou. K prověření smysluplnosti teras je vhodné doplnit akustické parametry – zda by nebylo vhodnější zvýšení či odstínění teras
i přes jejich více veřejnou funkci.

*

Hlavní inspirací pro hmotu domu byla industriální minulost smíchovské čtvrti. Výrazná figura zakončuje cíp tradiční blokové zástavby, zároveň prostřednictvím průhledů zachovává vztah mezi ulicemi vytvořený více než třicetiletou prolukou.

Poměrně luxusní byty a množství komerčních prostor přinášejí místu novou možnost rozvoje, který se zde očekává s budoucí zástavbou navazující na rozvoj městského centra.

Hlavní přidanou hodnotou domu jsou dvory nacházející se dvě podlaží nad úrovní ulice Plzeňské a jedno podlaží nad ulicí Holečkovou. Fungují jako polosoukromý prostor, místo pro setkávání s přáteli, sociální interakci se sousedy a odpočinek. Dvory by měly ponoukat k otevřenosti v sousedských vztazích, která v českých bytových domech chybí.

Autorská zpráva

*

*

*

*

*