- Bydlení IQ - http://www.bydleni-iq.cz -

Bytový dům pod Santoškou

Jonáš Krýzl / VŠUP Praha, vedoucí práce Ivan Kroupa a Jana Moravcová
Dům svým obyvatelům nabízí přidanou hodnotu, kterou jeho obyvatelé ocení v každodenním užívání.        

 

2. místo v soutěži Bydlení IQ

 

Hodnocení poroty:V prezentaci bytového domu pod Santoškou jsme na první pohled postrádali celou řadu informací. Abstraktní zákresy domu z uličního pohledu jsou neprůkazné a porota si při jejich hodnocení musela celou řadu podstatných detailů domyslet. Pohled do útrob domu však prozrazuje promyšlený, autentický přístup. Je zřejmé, že vnější tvář domu vychází z vnitřního uspořádání. Jednotlivé byty nabízejí rozmanitou dispozici. Úspornost prostorů autor vyvažuje promyšleností jejich vzájemných vztahů
i citem pro proměňující se atmosféru světla během dne. Z projektu je zřejmá touha po nalezení výjimečnosti, která však není okázalá a prvoplánová. Porota ocenila, že dům svým obyvatelům nabízí přidanou hodnotu skrytou prvnímu pohledu, kterou však jeho obyvatelé ocení v každodenním užívání.

*

Proluka v centru prahy, rozhraní mezi blokovou a vilovou zástavbou, u paty zelených ploch města.
Levý břeh Vltavy_Smíchov_Pod Santoškou_Bieblova ulice.
4 rodiny = 4 byty + 2 garsonky.
Pro život a podle přání, představ a zkušeností konkrétních rodin.
Pohled do zeleně na druhé straně ulice, otevřít obývací prostor, ranní světlo arkýřovým oknem.
Respekt, podpora, tvorba přirozeného prostředí.
Začlenění do stávající městské struktury.
Kompaktní, individualizovaný, jasný městský dům.

Autorská zpráva