Studentské bydlení K Botiči

21.03.2018 Sociální bydlení

Jan Schindler, Ludvík Seko / Schindler Seko architects
/ Rekonverzí kancelářské budovy ze 70. let vzniklo bydlení
pro studenty přímo u parku, přitom s dobrou návazností na centrum.

*

Kontext
Stávající budova je situována v Praze 10 v ulici K Botiči, na pomezí blokové zástavby a rozlehlé parkové plochy. Hranici těchto území vymezuje potok Botič. Budova je umístěna v jihovýchodní části ulice v nárožní poloze s východní fasádou orientovanou přímo do parku. Ulice K Botiči navazuje na Vršovickou třídu, která je páteřní komunikací do centra Prahy.

Původní stav
Budova byla postavena v 70. letech minulého století jako kancelářská budova s centrální chodbou, podél níž jsou umístěny jednotlivé kanceláře. Výšky pater jsou velmi nízké a budova nemá žádná parkovací místa. V 90. letech sice objekt prošel rekonstrukcí pro využití Komerční banky, ale pro současné požadavky kancelářských budov byl zcela nedostačující. Proto se klient rozhodl k rekonverzi budovy na studentské bydlení.

Koncept
Základní koncept budovy jsme rozdělili na dvě části. Fasáda a napojené pokoje vytvářejí „kůži“ budovy. Je to neutrální černobílý obal. Naopak chodby a schodiště jsou „tepnami“ budovy – živé komunikační jádro se sytými barvami. Nárožní poloha budovy je akcentována novým dvoupodlažním arkýřem v posledních patrech, který v sobě ukrývá vědomostní centrum stavby se studovnami.

Dispozice
Do stávajícího rozponu železobetonových sloupů jsme umístili dvojlůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, tj. koupelnou a samostatným záchodem. V koncových polohách a v nároží jsou navrženy jednolůžkové a čtyřlůžkové pokoje včetně pokojů pro imobilní studenty. Na každém patře je společná kuchyňka pro přípravu jídla. V přízemí se nachází recepce a restaurace. V suterénu je studentský klub, fitness, prádelna a technické zařízení budovy.

Plocha pozemku 493 m², užitná plocha 4146 m².
Spolupráce Petra Matuszková, Hana Polidarová, Ondřej Dušek, Jan Holub.

Autorská zpráva
Foto Ondřej Polák

*

*

*

*

*

*

*