SOS House

20.09.2013 Sociální bydlení, Soutěže

Denisa Kanderová / FAST VUT Brno, vedoucí práce Alois Nový
Přístřešek pro postižené oblasti tvoří buňka, ze které se vysouvá nafukovací  konstrukce. Z buňky se stane přístřešek pro 26 lidí.

*

Projekt se zúčastnil soutěže Bydlení IQ a postoupil do užšího výběru poroty.

*

Účel stavby
Účelem projektu je poskytnout přístřeší lidem postižených přírodní katastrofou – zemětřesením, záplavami, požáry… A v extrémních mrazech také lidem bez domova, kteří přespávají na ulici a mohli by umrznout. Nesloužil by na dlouhodobé bydlení, pouze ve stavu nouze, pohotovosti. Protože jeho základní vlastností je mobilita, může být využit vždy tam, kde ho potřeba.
V době nevyužití by přístřešky byly uloženy v hromadném skladě, případně na více místech v nejčastěji potřebných lokalitách. V akutních případech se přístřešky naloží pomocí autojeřábu na nákladní auto a dovezou na místo potřeby. Přístřešek je vyřešený tak, aby se dal použít kdekoliv. Na náměstí, na trávě…

Architektonické řešení
Mobilní buňka o rozměrech 3 x 6 m na rektifikačních nohách se dá položit i na nerovný terén. Postupně se rozloží podklad tvořený ocelovými žebry s OSB deskami, který je součástí buňky. Tím se vytvoří rovná plocha, na kterou se vysune nafukovací konstrukce upevněná na kolejničce na stěně buňky. Po vytažení a upevnění se konstrukce nafoukne. Tak se z buňky o rozměrech
3 x 6 m stane přístřešek pro 26 lidí o délce 20 m.
Fasáda je řešena velmi decentně, pokrývá ji šedý nátěr s minimalistickým logem a nápisem, ocelové prvky jsou tmavě šedé. Nafukovací konstrukci tvoří jednotlivé prvky, takže nehrozí její zřícení v případě vyfouknutí jedné části. Konstrukce je čirá, průhledná, takže interiéru poskytuje světlo a možnost alespoň trochu vidět ven.
Součástí projektu je také buňka se sprchami. Řešena je obdobně, obsahuje
4 sprchy pro ženy a 4 pro muže. Toalety budu řešeny pomocí pronajímatelných suchých záchodů.

Dispoziční řešení
Objekt je jednopodlažní. V centru buňky je pevná část, do které se ve složeném stavu zasouvá nafukovací konstrukce. V pevné části se nachází vstup z obou stran a ve střeše je vyklápěcí okno na větrání. Uvnitř buňky se dají uložit po obou stranách tři nafukovací matrace na spaní a uprostřed zůstane volný prostor na komunikaci, případně na sezení, nebo na přespání psů. Po obou stranách je potom nafukovací část tvořená příčnými žebry, jedno je vždy určeno na spaní jednoho člověka, a tak se na obě strany vejde 10 lidí. Nafukovací část je ukončena vysouvací stěnou s vyklápěcím oknem, aby se dalo příčně větrat. Hygienická buňka se sprchami je rozdělena na dvě části, každá obsahuje vstup, 4 sprchové růžice, ohřívač vody na principu vojenských sprch s ručním čerpadlem, a nádrž vody. Pod buňkou se nachází fekální nádrž, do které odtéká splašková voda. Nádrž na vodu je v buňce napevno a je plněna otvorem. Na čtyři přístřešky připadá jedna hygienická buňka.

Konstrukční a materiálové řešení
Buňka má rozměry 3 x 3 x 6 m. Nosná konstrukce je z ocelových U profilů navzájem svařených. Vnější plášť tvoří OSB desky namontované na ocelové profily. OSB desky jsou levné a pevné, navíc voděodolné a odolné vůči požáru. Aby se ještě zvýšila jejich voděodolnost, budou z vnější strany opatřeny epoxidovým nátěrem šedé barvy, uvnitř bezbarvým. Mezi deskami je tepelná izolace – minerální vlna tl. 100 mm. Ze strany interiéru je mezi OSB deskou
a tepelnou izolací parotěsná folie, ze strany exteriéru je hydroizolační folie. Střecha buňky má vyklápěcí okno, jedná se o OSB desku uchycenou na pantech a pomocí zarážky se udrží v požadované poloze.
Po bocích uvnitř buňky je upevněna na spodní straně výsuvná hliníková kolejnička, po které se vysouvá nafukovací konstrukce. Aby byla pevná, je
z jedné strany uchycena k ukončujícímu rámu z ocelových profilů. Nafukovací konstrukce je také pomocí ok přichycena ke kolejničce, a tím je zabezpečena její tuhost.
Nafukovací žebra jsou po celém obvodě, dobře izolují vůči chladu. Nafukovací materiál je uvažován od firmy Expandable solutions, která vyrábí nafukovací haly a jiné konstrukce na objednávku. Materiál je poměrně levný a pevný, odolný vůči proražení, a dokonce velmi špatně hoří. V buňce není topení, předpokládám, že se vytopí živočišným teplem, když bude vůči chladu izolovaná.

Ekologické aspekty návrhu
Protože se jedná pouze o dočasné ubytování, projekt je řešený jako finančně nenáročný. Použila jsem levný materiál – OSB desky. Jsou navíc také ekologické, vyráběné v podstatě z odpadu. Buňka nevyužívá elektrickou ani jinou energii. Neobsahuje vytápění. Neprodukuje žádný odpad kromě splaškové vody, která bude ale odčerpávána a odvážena pryč.

Autorská zpráva