Revitalizace historického jádra / senior cohousing

22.03.2019 Sociální bydlení, Soutěže

Jan Matoušek / FA ČVUT, ateliér Redčenkov-Danda
/ Pro bydlení seniorů se využívá pozemek vzniklý asanací, málo kultivovaný park se vzrostlými stromy a výhledem na řeku.

*

Budování domovu důchodců se stává aktuálním problémem se stárnutím obyvatel. Obce řeší problém budováním domů s pečovatelskou službou na okrajích měst.

Komunitní bydlení, stále aktuálnější téma, je reakcí na bydlení plné anonymity a nulové interaktivity, je stále využívanějším řešením bydlení pro alternativní lidi. Je také reakcí na pečovatelské domovy, kde je nízké začlenění seniorů, nedůstojnost a vnucování denního programu.

V Chebu blízko hradu se nachází volný pozemek vzniklý asanací v 50. letech, nyní slouží jako málo kultivovaný park se vzrostlými stromy. Místo je klidné
s krásným výhledem na meandr Ohře, ve vzdálenosti do 10 minut chůze je knihovna, obchody, městská hromadná doprava, restaurace a další volnočasové aktivity. Senior cohousing také řeší problémy s parkováním. Pro padesátku seniorů je vyhrazeno 10 parkovacích stání, což nezatěžuje centrum Chebu jako klasický bytový komplex.

Senior cohousing v blízkosti hradu probouzí veřejný život, obohacuje prostor na hradbách a přináší nový názor na řešení volných dvorů v Chebu. Celý komplex je složen z 26 bytových jednotek ve dvou podlažích situovaných tak, aby vytvářely jeden velký dvůr, který je otevřený, veřejnosti přístupný, ale pod neustálou kontrolou samotných obyvatel, malé dvorky patří úzké skupině sousedů. Vzniká zde hierarchizace prostor (od soukromého prostoru plynule do společenského veřejného prostoru). Otevřené bytové jednotky a volně průchozí blok domů napomáhají náhodnému setkávání, iniciují vzájemnou komunikaci seniorů.

Byty jsou složeny z ložnice, koupelny a obývacího pokoje s kuchyní, který volně přechází na terasu a dále do dvora. Jako místo střetávání slouží společenský dům situovaný před hradební věží, který předprostoru dává náplň výhledu na meandr a začleňuje seniory dále do města. Ve společenském domě se nachází jídelna s kuchyní, obývací prostory, čítárna, prádelna, pracovna i malá ošetřovna.

Fasády domů z ulice korespondují s kamennou hradební zdí a zevnitř dvora navozují atmosféru domova dřevěné latě. Bytové domy doplňuji zanechanými
i nově vzrostlými stromy.

Autorská zpráva