Zahradní domek v Šáreckém údolí

12.02.2020 Rekreace, relaxace

Jiří Žentel, Alena Žentelová, Zdeněk Lachout / A11 Atelier Žentel
/ Drobná dřevostavba je pojata jako objekt kubického objemu, plochá střecha je navržena jako zelená.

*

Zahradní domek je situován na pozemku usedlosti Konvářka v Šáreckém údolí. Jižní hranici parcely tvoří hranice lesa, přesněji severního zalesněného svahu navazujícího území pod obytným souborem Baba.

Stavba zahradního domku je pojata jako dřevostavba kubického objemu
5 x 5 x 5 m. Objekt charakterizuje svislý dřevěný obklad a do líce fasády osazené zasklení otvorů. Plochá střecha je navržena jako „zelená“.

Základové konstrukce tvoří betonová deska na obvodových pasech, nadzemní část domku je dřevostavba montážně provedená systémovou skladbou 2by4. Jedná se o rámovou konstrukci tvořenou prvky z čtyřstranně hoblovaného a průmyslově sušeného dřeva. Tato konstrukce je ztužena deskovými materiály (desky OSB, sádrovláknité desky) a běžnými spojovacími prvky. Hlavní nosné prvky jsou sloupky o půdorysném rozměru 60/160 mm. Tyto prvky jsou umístěny v osové vzdálenosti 600 mm. Svislé prvky jsou kotveny na dřevěný prahový profil, který je fixován k základové desce. Rámová konstrukce je ztužena dvěma vodorovnými profily v horní části stěn. Prostor mezi nosnými prvky je vyplněn tepelnou izolací (tl. 160 mm). Z vnější strany je konstrukce opláštěna OSB deskami, opatřena hydroizolací a vertikálním roštem, který slouží jako odvětrávací mezera. Na vodorovném laťovém rastru je instalován svislý dřevěný obklad. Z vnitřní strany je konstrukce rovněž zaklopena OSB deskami, provedena parozábrana a rošt pro tzv. instalační předstěnu.

Celkové náklady na stavbu domku jsou cca 1 mil. Kč.

Autorská zpráva
Foto Lukáš Žentel
www.lukaszentel.com

*

*

*

*

*

*

*

*

*